Zaposleni / Delodajalci / Novice / 16 Dec 2019

Odlični rezultati ob zaključku programa Kompetenčni center za design management

Prejšnji teden se je zaključilo izvajanje programa Kompetenčni center za design management (KCDM 2.0), ki se je izvajal od leta 2017. Pohvali se lahko z odličnimi rezultati. Ti so zbrani v knjigi Z designom do uspešne organizacije - Izkušnje, rezultati in priporočila iz prakse slovenskega Kompetenčnega centra za design management in v predstavitvenih video vsebinah, ki prikazujejo primere dobrih praks podjetij.

V okviru programa sta delovala dva konzorcija podjetij, eden združen v Osnovni kompetenčni center za design management (20 podjetij) in eden združen v Napredni kompetenčni center za design management (17 podjetij). Namen programa je bil novo generacijo slovenskih podjetij opremiti z znanji in kompetencami za učinkovito oblikovanje. Upravljanje z dizajnom namreč izboljšuje inovacijsko sposobnost podjetij, vpliva na tržno uspešnost in zaposlitve (visoko kvalificiranih) strokovnih profilov različnih znanj, z izboljšanjem izdelkov ohranja obstoječa delovna mesta in povečuje dodano vrednost na zaposlenega, poleg tega pa splošno prispeva k manjši občutljivosti podjetja v premagovanju nihanj trga. Sistematična uvedba procesov in metod, ki povečujejo inovacijsko sposobnost na podlagi sistematičnega prepoznavanja novih uporabniških potreb in izboljšav stičnih točk s kupci (brand touchpints) pa je pri vključenih podjetjih oziroma partnerjih spodbudila sodelovanje različnih visokokvalificiranih multidisciplinarnih profilov pri projektih podjetij, nadgradila znanja ustvarjanja in upravljanja z blagovnimi znamkami ter design inovacijami.

Več o programu lahko preberete tukaj.

V knjigi Z designom do uspešne organizacije - Izkušnje, rezultati in priporočila iz prakse slovenskega Kompetenčnega centra za design management so predstavljeni primeri uvajanja designa v procese sedmih podjetjih partnerstva. Predvsem, kako sta vključitev designa v poslovne procese in uvedba design managementa v podjetje spremenila njihov način razmišljanja, inoviranja, reševanja izzivov in odzive na dogajanje na trgu. Svoje izkušnje s tem, kakšni so prvi koraki k uvajanju designa, pa so prispevali tudi mednarodno uveljavljeni strokovnjaki Brigitte Borja de Mozota, Frans Joziasse, Darragh Murphy in Metka Hrovat.

Primeri dobrih praks so zbrani tudi v krajših video vsebinah, ki povzemajo izkušnje in učinke znanj design managementa sedmih podjetij, ki so bila vključena v konzorcij oziroma partnerstvo KCDM 2.0.

Vabljeni k ogledu.


Projekt je financiralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani