Novice / 04 May 2017

Odpiranje vlog – ŠIPK 2016 - 2018

Odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis - ŠIPK 2016 - 2018, ne bo javno.


Odpiranje vlog bo potekalo 5. maja 2017 na naslovu Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.

V skladu z odločitvijo komisije za pripravo in izvedbo postopka javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018« zaradi večjega števila prispelih vlog in obsežnosti le-teh, odpiranje vlog ne bo javno.

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani