Zaposleni / Delodajalci / Posamezniki / Novice / 09 Sep 2022

Ogled dobrih praks izvajanja evropskih projektov

V sredo, 7. 9. 2022, so si predstavniki sklada in sorodnih institucij ogledali tri primere dobrih praks projektov sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada s področja usposabljanja in izobraževanja v podjetjih UNIOR d.d., WEILER Abrasives d.o.o. in Panvita d.d.

Vsa podjetja so bila v tej finančni perspektivi vključena v izvajanje skladovih programov ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile in KOC – Kompetenčni centri za razvoj kadrov. Podjetja so predstavila načine razvoja zaposlenih, kaj so pridobili z izvajanjem omenjenih programov in podala predloge izboljšav za prihodnje razpise. Vsa tri podjetja so predstavila tudi področje zaposlovanja invalidov, predstavljeno pa jim je bilo tudi financiranje prilagoditev delovnih mest in druge spodbude sklada.

Poleg predstavnikov sklada so se ogleda dobrih praks udeležili tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Centra za poklicno izobraževanje, Andragoškega centra Slovenije in Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Obisk dobrih praks smo pričeli v podjetju UNIOR d.d. v Zrečah, kjer je povprečna starost zaposlenih 43,3 let. Na programu ASI so vključili 469 zaposlenih, ki so bili starejši od 45 let. Vse skupaj je bilo realiziranih 1022 vključitev vraznolika usposabljanja, tako s področja mehkih veščin, jezikov, strokovnih in IKT usposabljanj ipd. Vključeni so bili tudi v kompetenčni center KOC – TOP, kjer so predvsem razvijali strokovne kompetence (področje mehanske in CNC obdelave, orodjarstva, vzdrževanja in montaže, avtomatizacije, programiranje ipd.). Prednost KOC-a prepoznajo predvsem v krepitvi konkurenčne sposobnosti posameznikov, kot priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj ter dopolnitev in posodobitev že obstoječih kompetenčnih profilov.

Sledila je pot v Maribor v podjetje WEILER Abrasives d.o.o. , kjer so predstavili njihov primer dobre prakse s področja razvoja kadrov. V podjetju so bili v ključeni v kompetenčni center KOC MAT 2.0, kjer so bili zelo zadovoljni z izvajanjem aktivnosti. Predvsem so izpostavili veliko možnost izbire različnih usposabljanj, da so se lahko vključevali udeleženci v več programov, tudi v sklopna usposabljanja, da ni bilo starostnih omejitev ter da je bil prenos dobih praks med partnerji zelo uspešen. Na programu ASI so vključili 218 zaposlenih in realizirali 2398 ur usposabljanj. Razvijali so kompetence za usmerjenost h kupcu za prodajo in marketing, za nabavo, transport, za režijo proizvodnje ipd. Z delavnicami, ki so bile za starejše zaposlene, so spreminjali tudi miselnost zaposlenih.

Zadnji primer dobre prakse je bilo podjetje Panvita d.d. iz Murske Sobote. V skupini Panvita je zaposlenih skoraj 800 zaposlenih, njihova dejavnost pa razpršena na različna področja (od poljedelstva, reje živali, energetike ter prehrambene verige).Na programu ASI so pred začetkom usposabljanj anketirali vključene, s čimer so lahko pripravili ustreznejša usposabljanja, med katerimi so prevladovala usposabljanja iz področij razvoja digitalnih kompetenc.. Pohvalili so projekt ter izpostavili, da s pomočjo takšnih projektov lažje vključujejo tudi starejše v usposabljanja. Bili so vključeni tudi v kompetenčni center KOC HRANA 2, kjer so izvedli predvsem usposabljanja za vodje ter strokovna izobraževanja. Posebej so pohvalili širši izbor izvajalcev in tematike izobraževanj ter možnost individualne usmerjenosti posameznika v neko specifično usposabljanje.

Vsa podjejta so izrazila željo o kontinuiranem izvajanju projektov, da bi trajanje posameznega usposabljanja lahko bilo krajše ter da bi v sofinanciranje lahko vključili tudi zakonsko obvezna. Obiskana podjetja so podala tudi predloge za izboljšave, ki jih bomo preučili in v kolikor so izvedljiva jih tudi vključili v pripravo novih programov in razpisov.

Ogledi dobrih praks na terenu bodo zagotovo koristili pri načrtovanju bodočih javnih razpisov ter pri pripravi novih programov za finančno perspektivo 2021-2027 ter drugih področij sklada.

Obisk dobrih praks sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani