Zaposleni / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Posamezniki / Novice / 17 Feb 2020

Ogled dobrih praks izvajanja evropskih projektov v podjetjih Invel, Impol in odelo Slovenija

V torek, 11. 2. 2020 so si predstavniki sklada in sorodnih institucij ogledali tri dobre prakse projektov sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada s področja usposabljanja in izobraževanja v podjetjih Invel, Impol in odelo Slovenija.

Poleg predstavnikov sklada so se ogleda dobrih praks udeležili tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Centra za poklicno izobraževanje, Andragoškega centra Slovenije in Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Podjetje Invel, Inkubator za razvoj podjetništva, d.o.o. iz Velenja skupaj s partnerji izvaja projekt Vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – SPIN in sicer za vzhodno kohezijsko regijo. Direktorica Invela, dr. Selma Filipančič Jenko, je predstavila osnovne podatke o že doseženih rezultatih projekta SPIN. V projekt SPIN je vključenih več kot 1200 zaposlenih, od tega 268 oseb z ohranjeno zaposlitvijo in opravljenih 9970 ur usposabljanj za pridobivanje dodatnih znanj/kompetenc za večjo zaposljivost in bolj učinkovit nastop na trgu dela.

Svojo izkušnjo z udeležbo na izobraževanjih v okviru projekta sta delili tudi dve udeleženki. O primeru sodelovanja pri izobraževanju v podjetju, ki je v procesu prestrukturiranja in reorganizacije je spregovoril še Mitja Tašler, direktor TEŠ d.o.o. Z izobraževanji s pomočjo sredstev projekta SPIN želijo izboljšati organizacijsko klimo. Mag. Franci Kotnik, direktor SŠGZ, je predstavil vlogo gospodarske zbornice kot mosta med izvajalcem projekta Invel d.o.o. in posameznimi podjetji.

Promocijski video - SPIN:

Avtor: INVEL Inkubator za razvoj podjetništva d. o. o.

Direktorica Impolovega kadrovskega podjetja Kadring d.o.o., Nina Potočnik, je predstavila strateško pozicioniranje HRM, ki ga vodijo za celotno skupino Impol.

Impol je aktivno vključen v izvajanje projektov Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) in Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC). V diskusiji so si udeleženci izmenjali izkušnje, pozitivne vidike in priložnosti za izboljšavo pri izvajanju projektov, kar bo zelo koristno pri pripravi novih programov ASI in KOC za finančno perspektivo 2021-2027.

V podjetju odelo Slovenija d.o.o., so si udeleženci ogledali primer vitke proizvodnje (proces izdelave zadnjih luči za avtomobile višjega cenovnega razreda (BMW, Mercedes Benz, Porcsche)). V proizvodnji so bila predstavljena tudi video navodila, ki so za uporabnike – zaposlene v proizvodnji bolj enostavna in uporabna, kakor podrobna papirnata navodila na papirju. Zaposleni lahko zato prej usvojijo znanje za delo na novem stroju. Vodja kadrovske službe Leonida Bončina in skrbnica pilotnega projekta ASI, Sara Košič, sta predstavili vlogo kadrovske službe v mednarodnem podjetju. V času visoke gospodarske rasti so tedensko zaposlovali tudi od 40 – 50 novih ljudi, kar je predstavljalo velik izziv. Izdelali so poseben tridnevni uvajalni program izobraževanja preden je lahko novozaposleni vstopil v proizvodnjo, kjer je nadaljeval s praktičnim uvajanjem.

Ogled dobrih praks bo pripomogel k boljšemu izvajanju obstoječih projektov in pri izboljšavah bodočih javnih razpisov ter pri pripravi programov SPIN, ASI in KOC za finančno perspektivo 2021-2027.

Ogled obiska dobrih praks je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani