Dijaki / Študenti / Zaposleni / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Posamezniki / Novice / 19 Feb 2022

Podaljšanje veljavnosti začasnih ukrepov v upravnih zadevah

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ki začne veljati 19. 2. 2022.

Z odlokom (Ur. l. RS, št. 20/2022) se tako podaljšujejo začasni ukrepi, ki so bili trenutno že uveljavljeni z odlokom, ki je veljal pred njim. Z Odlokom o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah z dne 23. 2. 2022 (Ur. l. RS, št. 24/22) pa se črta 1. člen.

Pod pogoji, ki jih določa odlok, se:

  • morajo vložniki, ki bodo vloge vlagali pri organih, predhodno naročiti;
  • omogoči vlaganje elektronskih vlog brez varnega elektronskega podpisa, pri čemer se identificira na drug način;
  • organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave tudi zaradi razlogov varovanja zdravja udeležencev;
  • omeji možnost pregledovanja dokumentov v prostorih organa na način, da se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve;
  • omogoči opravljanje elektronske vročitve v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal;
  • omogoči podaljšanje rokov za izdajo in vročitev odločbe.

Odlok začne veljati 19. februarja 2022 in velja tri mesece. Celotno besedilo je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 20/2022.

Vloge lahko stranke sklada oddajo na: gp@sklad-kadri.si.

RAZEN: V zadevah iz naslova vzpodbud za zaposlovanje invalidov ter kvotnega sistema, za katere je predpisano obvezno poslovanje organa in stranke preko sistema elektronskega poslovanja sklada SZVI.net (ureditev dostopov in dostop pooblaščencev za posredovanje podatkov, nadomestna izpolnitev kvote, nagrade za preseganje kvote, oprostitev PIZ prispevkov, zahtevki za subvencijo plače, poročila o državni pomoči), pa način oddaje vlog in zahtevkov, vročanje ter identifikacija vložnika ostajajo urejeni kot doslej.

Svetovanje strankam sklada
Za svetovanje strankam smo na voljo vsak delovni dan v poslovnem času sklada na splošni telefonski številki 01 43 41 081, kontakte po področjih pa najdete tukaj.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani