Zaposleni / Delodajalci / Posamezniki / Novice / 20 Jul 2021

Poletno KOCHR šolo zaključila prva skupina udeležencev

V okviru programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 3.0) in delavnic Kompetentna Slovenija sta junija in julija potekali poletna KOCHR šola in poletna KOCkreativna šola.

Več o poletni KOCkreativni šoli lahko preberete tukaj, poletna KOCHR šola pa je bila zastavljena tako, da je vsak udeleženec prejel hiter vpogled v kadrovsko funkcijo, od postavitve v sistem, rekrutiranja in selekcije, zakonodaje pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, on-boardinga do upravljanja s talenti in ureditve sistema nasledstev. Zaključila pa se je z evalvacijo učinkov.

Na prvem modulu sta Alenka Planinc Rozman in Alenka Žnidaršič predstavili sistemski razvoj. Vlaganje v razvoj kadrov postaja ena izmed strateških prioritet za rast in poslovno uspešnost podjetja. Podjetja, ki se zavedajo pomembnosti in vlagajo v razvoj kadrov, pogosto poročajo o aktivnostih kot neučinkovitih. Ponavljajoči razlogi so povezani s pristopom, kjer gre za parcialno reševanje, nepovezanost z vizijo podjetja, nova znanja v podjetjih pa se aktivirajo le v manjšem obsegu. Zato je bil prvi modul delavnice namenjen obravnavi sistemskega pristopa k razvoju kadrov, ki je vpet v podjetje, povezan z drugimi poslovnimi procesi in usmerjen v prihodnost – vizija podjetja.

Poletno KOCHR šolo so s svojim znanjem in izkušnjami obogatile tudi tri predstavnice Holdinga slovenskih elektrarn mag. Alenka Erker Lozinšek, Maša Šega in Alenka Patty na temo rekrutacije, selekcije kadrov in internega komuniciranja. Udeleženke poletne KOCHR šole so bile enotnega mnenja, da vsa podjetja iz katerih prihajajo, najbolj stavijo na zaposlitveni razgovor, nekatera podjetja kot pripomoček uporabljajo tudi teste osebnosti. Tretji modul je izvedla odvetnica mag. Katja Seljak Varga, ki je udeleženke seznanila z zakonodajo pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Na praktičnih primerih in iz primerov sodnih praks so prikazale, kdaj se smatra, da gre za delovno razmerje oziroma katerih pet obveznih elementov mora biti vključenih, da se lahko smatra, da gre za delovno razmerje.

Kako je potekal on-boarding ali organizacijska socializacija v času epidemije ter primere dobrih praks je na četrtem modulu predstavila Tina Kastelic. Organizacijska socializacija je načrtovan proces integracije novozaposlenega ali premeščenega sodelavca v delovno okolje. Pri tem sta z delovnim okoljem mišljena tako delovno mesto kot organizacija, v kateri se posameznik zaposli. Zakaj je le-ta pomembna? Kako naj bi potekal on-boarding? Kot pravi Tina Kastelic naj bi on-boarding potekal že med selekcijskim postopkom, nadaljuje se z ogledom prostorov ter razjasnitvijo vloge, pričakovanj in odgovornosti.

V juliju je bil izveden 5. modul, ki ga je vodila Mojca Veselko in na katerem so govorili o tem, kako upravljati s talenti, kako jih prepoznati ter predvsem, kako jih obdržati. 6. modul se je ravno tako navezoval na gradnjo kulture, in sicer je bilo govora o sistemih nasledstev. Delavnico sta vodili Alenka Planinc Rozman in Alenka Žnidaršič. Poletna KOCHR šolo se je zaključila 15. 7. 2021 z evalvacijo doseženih ciljev delavnice. Zaključek in evalvacijo učinkov poletne HR šole je skupaj z udeleženkami pripravila Alenka Planinc Rozman.

Rezultati evalvacije so odlični, odlična pa je bila tudi odzivnost korespondentov (86 % odzivnost). 77 % udeležencev je (na 10- stopenjski lestvici) program ocenila z 9 ali 10. Velja izpostaviti nekaj zaključkov, kaj jim je bilo najbolj všeč:

  • uporabne, različne teme, koncept povezanih delavnic;
  • odlični, različni predavatelji;
  • konkretne informacije iz prakse, primeri dobrih praks (npr. HSE);
  • uporabni namigi, predlogi (npr. pogodbe o zaposlitvi);
  • lokacija izvajanja;
  • sproščenost, komunikacija, povezovanje.

Evalvacija je vsebovala tudi oceno koristnosti delavnice, in sicer je več kot tri četrt udeleženk odgovorilo, da bodo pridobljeno novo znanje (tehnike, pripomočke, orodja) uporabljale na delovnem mestu pri svojem vsakodnevnem delu.

To je le nekaj izjav udeleženk:

  • »Hvala lepa za vse, predavanja/delavnice so bile fantastične in upam da bo še kaj podobnega v prihodnje. Veliko novega sem se naučila.«
  • »Veliko idej sem dobila na delavnicah, nekatere že uporabljam, nekatere bom v kratkem.«
  • »Delavnice so mi dale dovolj »kosti za glodanje«, da bom pričela znanje uporabljati, hkrati pa ga tudi nadgrajevati.«


Delavnice/predavanja v okviru Kompetentne Slovenije sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani