Zaposleni / Delodajalci / Novice / 13 Sep 2019

Pomen zadovoljnih kadrov za doseganje odličnosti v turizmu

V četrtek, 12. septembra 2019, je na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju v okviru dogodka Dvig kakovosti zaposlitev v turizmu za zagotavljanje 5-zvezdičnih doživetij, ki ga je organiziralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, potekala okrogla miza z o pomenu zadovoljnih kadrov za doseganje odličnosti v turizmu.

Na okrogli mizi je sodelovala tudi direktorica sklada Irena Kuntarič Hribar, ki je opozorila, da se Slovenija sooča z demografskimi izzivi, intenzivnim staranjem prebivalstva in dolgoročnim pomanjkanjem delovne sile. To se že in se bo vedno bolj kazalo tudi v turizmu. Poudarila je, da je zaposlenim treba omogočiti zdrava delovna okolja, skrbeti za njihovo zdravje in v zaposlene tudi vlagati.

Ena od možnosti vlaganja v razvoj kadrov je tudi prek razpisov sklada. Predstavila je program Kompetenčni centri za razvoj kadrov, ki so partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posameznega prioritetnega področja Slovenske strategije pametne specializacije S4. Glavni namen je zviševanje usposobljenosti zaposlenih, pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost, tako zaposlenih kot podjetij na trgu, ter povezovanje in sodelovanje slovenskih podjetij. Na prejšnjem razpisu je eno izmed partnerstev združilo podjetja s področja turizma in ustanovilo KOC Trajnostni turizem. V njem je sodelovalo 18 podjetij s področja turizma, razvoja kadrov in izobraževanja. Usposabljalo se je 1.261 zaposlenih iz podjetij, ki so sestavljala KOC Trajnostni turizem, ki so se skupno 3.715 krat vključili v usposabljanja.

Ob koncu projekta so podjetja, vključena v KOC poročala o krepitvi pomena in števila usposabljanj v partnerskih podjetjih, o dvigu kompetenc zaposlenih in zadovoljstvu z usposabljanji in novo pridobljenimi znanji, o krepitvi percepcije pomembnosti zaposlenih – partnerska podjetja so z večjo usmerjenostjo v razvoj kadrov pokazala pomen, ki ga imajo zaposleni za podjetje, o izboljšanju odnosov, timskega dela in medsebojnega sodelovanja – usposabljanja, ki so bila usmerjena v krepitev mehkih veščin (splošnih kompetenc) so vplivala na povečanje kakovosti medosebnih odnosov in sodelovanja, posledično zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih pri delu, o izboljšanju kakovosti vodenja – kar vpliva na vzpostavljanje kakovostnejših odnosov, boljših delovnih pogojev, učinkovitejšega razporejanja dela in doseganja ciljev ter učinkovitejšim povratnim informacijam.

V letu 2019 je bil objavljen nov razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022. Med desetimi izbranimi novimi partnerstvi je tudi KOC Turizem II, ki nadaljuje delo Kompetenčnega centra za trajnostni turizem. Tokrat se je v partnerstvo združilo 25 podjetij, ki načrtujejo 1.908 vključitev v usposabljanja za krepitev ključnih kompetenc na področju turizma.

Na MOS-u se predstavlja tudi sklad. Vse do nedelje nas lahko obiščete v hali L1, na stojnici 27, v prvem nadstropju, kjer predstavljamo dejavnosti sklada in odgovarjamo na vaša vprašanja. Vsak dan pa za vas pripravimo še zanimivo predstavitev projektov programa Po kreativni poti do znanja. Ti ponujajo inovativne rešitve na področju izzivov gospodarstva in družbenega okolja, ki so jih realizirali študentje.

Več o sodelovanju sklada na MOS in predstavitvah projektov PKP lahko preberete tukaj.

Sorodne novice

Projekti PKP na sejmu MOS v Celju poželi veliko zanimanja

Med 10. in 15. septembrom 2019 je v Celju potekal 52. Mednarodni sejem obrti in podjetništva (MOS), kjer se je predstavil tudi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije s programi za podjetja in drugo zainteresirano javnost....

Vse novice

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani