Delodajalci / Posamezniki / Novice / 12 Apr 2021

Posodobljeni obrazci s področja spodbujanja zaposlovanja invalidov

Sklad je v ponedeljek, 12. aprila 2021, objavil posodobljene obrazce s področja vzpodbud za zaposlovanje invalidov. Sklad spodbuja zaposlovanje invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje, nadzira izpolnjevanje kvote zaposlenih invalidov, hkrati pa odloča o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev, ki invalide zaposlujejo.

Spreminjajo se obrazci za posamezne pravice in zahtevke po priznani pravici, katerih uveljavljanje ne poteka preko elektronskega poslovanja SVZI.net. Vsebina obrazcev, ki se nanašajo na pravice in obveznosti invalidov in delodajalcev, se bistveno ne spreminja. Gre le za vsebinsko malenkostne popravke in oblikovne popravke. Bistvena sprememba vseh obrazcev je dodana zahteva po žigu ali opombi glede poslovanja brez žiga.

Tako se spreminjajo obrazec za določitev pooblaščenca in spremembo pooblaščenca za posredovanje podatkov skladu, vloga za priznanje pravice do subvencije plače, vloga za priznanje pravice do prilagoditve delovnega mesta, zahtevek za izplačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta, vloga za priznanje pravice do plačila stroškov podpornih storitev, zahtevek za izplačilo stroškov v podporni zaposlitvi in poročilo o izvajanju podpornih storitev.

Prosimo, da uporabljate posodobljene obrazce.

Vse obrazce najdete tukaj: https://www.srips-rs.si/zaposlovanje-invalidov/obrazci.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani