Posamezniki / Novice / 21 Apr 2021

Posodobljeni obrazci za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine

Sklad je v sredo, 21. aprila 2021, objavil posodobljene obrazce za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine. Sklad otrokom, ki jim pripada določena preživnina, a je preživninski zavezanci ne plačujejo oziroma jo plačujejo neredno, zagotavlja oziroma izplačuje nadomestila preživnin.

Na novo oblikovani in posodobljeni sta zahteva za uveljavitev nadomestila preživnine za otroke do 18. leta, ki jo izpolni zakoniti zastopnik otroka, in zahteva za uveljavitev nadomestila preživnine za upravičence po 18. letu, ki jo izpolni upravičenec sam. Vsebina se ne spreminja, gre le za malenkostne popravke, ki se nanašajo na novi naziv in naslov sklada ter zakona in upravičencem prijaznejše izpolnjevanje. Obrazec lahko izpolnite na računalniku in ga potem le natisnete. Posodobljena so tudi navodila za izpolnjevanje zahteve.

Otrok je lahko upravičen do nadomestila preživnine, kadar kljub pravnomočno dosojeni ali določeni preživnini zavezanec le-te ne plačuje ali jo plačuje neredno. Neplačilo preživnine pomeni, da je preživninski zavezanec tri mesece zaporedoma ni plačal oziroma preživnino plačuje neredno, kar pomeni, da v zadnjih dvanajstih mesecih dolguje vsaj tri povprečne mesečne preživnine. Takrat lahko za otroka njegov zakoniti zastopnik, po dopolnjenem 18. letu pa otrok sam, vloži zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine. Tako je otrokom, ki preživnine ne prejemajo, z izplačevanjem nadomestila preživnine zagotovljena osnovna socialna varnost.

Ob tem pa velja poudariti, da sklad izplačana nadomestila (skupaj s pripadajočimi obrestmi in stroški postopkov) terja od preživninskih zavezancev in tudi na ta način osvešča in spodbuja odgovornost preživninskega zavezanca, ki ne živi z otrokom, da otroku zagotovi pravico do preživljanja s plačevanjem preživnine. Pravica do preživljanja je namreč otrokova temeljna pravica.

Vlagatelje prosimo, da oddajajo posodobljene obrazce, ki jih najdejo tukaj: https://www.srips-rs.si/sl/prezivnine/nadomestila-prezivnin/obrazci.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani