Delodajalci / Novice / 03 Jan 2022

Poziv delodajalcem k vložitvi napovedi nadomestne izpolnitve kvote za leto 2022

Z namenom zagotovitve pravočasne obravnave napovedi in morebitne dopolnitve in zaradi velikega števila napovedi za nadomestno izpolnitev kvote v začetku leta 2022 vse delodajalce, ki morajo napoved oddati, vljudno naprošamo, da jo za leto 2022 oddajo čim prej oziroma v prvi polovici januarja in če se le da, ne čakajo do konca januarja. Napoved se odda prek elektronske izmenjave podatkov SVZI.net.

Pozorni bodite na pravilno izbiro obdobja, za katero napoved oddajajo, saj obdobje, za katero oddajate lahko v sistemu izbirate sami.
Prav tako prosimo, bodite pozorni na ključne pogoje odobritve napovedi, med katere sodijo:

 • oddaja napovedi in pripenjanje pogodbe izključno preko elektronskega portala SVZI.net,
 • izbira obdobja napovedi glede na obdobje veljavnosti pogodbe,
 • napoved je možno oddati največ za eno koledarsko leto,
 • k napovedi mora biti pripeta pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom,
 • pogodba mora vsebovati navedbo obdobja njene veljavnosti,
 • napoved mora biti oddana v roku 10 dni od sklenitve pogodbe,
 • opredelitev datuma sklenitve pogodbe, podpisa in žiga obeh pogodbenic na sami pogodbi so nujni,
 • predmet pogodbenega sodelovanja je lahko le dejavnost invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra, razvidna iz PRS registra na AJPES-u,
 • za vsako dejavnost, ki je predmet pogodbe, morata biti ločeno v pogodbi opredeljeni pogodbena vrednost in stroški dela,
 • v pomoč je, če je pri dejavnosti, ki je predmet pogodbe, opredeljena tudi njena šifra po standardni klasifikaciji dejavnosti.

Svetujemo tudi, da se pogodba sklene in napoved odda za celo leto 2022, saj je tako skrb zavezanca, da se obdobje napovedi izteče in nova napoved pozabi oddati, bistveno manjša.
Z namenom zagotovitve pravočasne obravnave napovedi in morebitne dopolnitve je zaželeno, da zavezanci napoved za naslednje leto oddajo v prvi polovici januarja.
Ob oddaji napovedi se upošteva in potrdilo o odobreni napovedi izda glede na minimalno plačo, veljavno v trenutku napovedi. Zato predlagamo, da ob oblikovanju finančnih izračunov pred sklenitvijo pogodbe in ob sklenitvi pogodbe upoštevate tudi predvidevanja višine minimalne plače za obdobje napovedane nadomestne izpolnitve kvote. Praksa kaže, da se je minimalna plača v preteklosti večinoma povečevala. Relevantna minimalna plača, veljavna v trenutku oddaje poročila, bo tista, na podlagi katere se bo izračunala realizacija napovedi nadomestne izpolnitve kvote oz. na podlagi katere bo izveden preračun števila invalidov, realiziranih nadomestno iz stroškov dela. Zato lahko ob oddaji napovedi, v primeru, da nova minimalna plača še ni znana, izračun napovedane realizacije ne bo enak izračunu, ki je za realizacijo dejansko pomemben in se ga ustvari na podlagi podatkov iz mesečnih poročil.
Ob tem želimo opozoriti še na dve ključni zadevi:

 • pozivi k dopolnitvi in odločitev o napovedi se posredujejo preko sistema SVZI.net – prosimo zavezance, da ga redno spremljajo;
 • rok, v katerem poročilo o realizaciji po odobreni napovedi mora biti oddano in ga morata podpisati oba pogodbenega partnerja je do konca meseca za pretekli mesec.

Za razumevanje in sodelovanje se vam zahvaljujemo, za dodatne informacije smo na voljo po telefonu 01/ 230 94 88 ali prek e-pošte srsvzi-info@jps-rs.si.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani