Zaposleni / Delodajalci / Novice / 11 May 2023

Predstavitev področja zaposlovanja invalidov delegaciji iz Srbije

V sredo, 10. maja 2023 smo na skladu gostili delegacijo iz Srbije, kjer smo jim predstavili področje zaposlovanja invalidov, aplikacijo SVZI.net ter izkušnje z izvajanjem zakonodaje v praksi.

Srbska delegacije je prišla v Slovenijo na tridnevni strokovni obisk, da bi celovito spoznala slovenski zakonodajni sistem zaposlovanja invalidov, ki jim bo v pomoč pri spremembi njihovega zakona.

Strokovni obisk je delegacija pričela v torek v s celodnevnim obiskom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer so dobili celovit vpogled na področje zaposlovanja invalidov v Sloveniji. Predstavili so jim zakonodajo s področja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov, zaposlitvene centre, invalidska podjetja, vlogo ZRSZ v postopkih ocenjevanja invalidnosti, delo izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, ki ga je predstavil URI Soča ter kvotni sistem in vzpodbude za zaposlovanje invalidov. Slednje je predstavila sodelavka sklada, Aleksandra Kuhar, ki jim je predstavila kvotni sistem, njegove parametre in načine izpolnitve kot tudi pravice ter obveznosti delodajalcev in invalidov, ob tem pa tudi finančne vzpodbude, kot so nagrade za preseganje kvote, oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov zaradi preseganja kvote, subvencije plač invalidom, plačilo stroškov podpornih storitev, plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov, torej poleg nadzora izvajanja kvotnega sistema tudi vse vzpodbude, o katerih sklad odloča in jih izplačuje.

Predstavitev na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

V sredo so poleg obiska invalidskega podjetja Želva obiskali tudi sklad, kjer so jim sodelavke sklada iz Oddelka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov Aleksandra Kuhar, Anja Pišek, Špela Ošlaj in Samira Bosnić predstavile aplikacijo SVZI.net ter zaledni sistem IS VZI, povezanost organov pri posredovanju podatkov, načine podaje vlog in zahtevkov, postopke zoper dolžnike in operativno izvedbo nalog in pristojnosti sklada. Sledila je diskusija glede izvajanja zakona v praksi, kakšne so prednosti in tudi pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri vsakodnevnem izvajanju. Udeležence je pozdravila tudi direktorica sklada mag. Barbara Leder.

Predstavitev na skladu

Predstavitev na skladu

Več informacij o področju spodbujanja zaposlovanja invalidov najdete tukaj.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani