Novice / 29 Mar 2018

Predstavitvene delavnice bodo v pomoč pri izvajanju projektov PKP

Predstavniki projektne pisarne PKP so v dneh, od 20. do 22. marca 2018, v Mariboru, Ljubljani in Kopru za vse izvajalce izbranih projektov v okviru 1. odpiranja vlog na javnem razpisu »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017-2020« pripravili delavnice za izvajanje in poročanje.

Delavnice so bile namenjene vključenim v projekte – koordinatorjem, pedagoškim mentorjem, delovnim mentorjem in študentom. Ti bodo vsak na svoj način in s svojimi kompetencami ter znanjem sooblikovali projektno ekipo ter skrbeli za njegovo izvajanje. Seznanjeni so bili z dokumenti in obrazci, ki so pomembni za izvajanje in poročanje, opozorjeni so bili na nekatere novosti ter vidike, ki jih je treba pri poteku in izvedbi upoštevati.

Del delavnic je bil namenjen tudi vprašanjem in pobudam zainteresiranih slušateljev, na katera so jim predstavniki sklada skušali odgovoriti, tudi s praktičnimi primeri. Izbor pogostih vprašanj in odgovorov bo objavljen na spletni strani.

PKP je program, ki spodbuja in krepi sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvom, negospodarstvom), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi v projektih pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem, s tem pa si bodo pridobili konkurenčno prednost pri zaposlovanju.

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani