Zaposleni / Delodajalci / Posamezniki / Novice / 14 Apr 2022

Predstavljamo vsebino konference sklada o razvoju kadrov

(V ŽIVO): "Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost."

Družili se bomo v četrtek in petek, 19. in 20. maja 2022, v Kongresnem centru Thermane Laško. Kotizacije ne bo, bodo pa dobre vsebine. Ob zaključevanju evropske finančne perspektive 2014–2020 bomo predstavili dosežke evropskih programov s področja razvoja kadrov ter druge dejavnosti sklada. Skupaj z vami se bomo ozrli v prihodnost ter si na podlagi dosedanjih izkušenj zastavili nadaljnje korake, s katerimi bomo prispevali k nadaljnjemu uspešnemu razvoju za gospodarski in družbeni uspeh.

Ljudje so gonilo razvoja in napredka, z ustrezno usposobljenostjo pa prispevajo k tehnološkemu napredku in dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Vsa vlaganja v raziskave in razvoj novih tehnologij in digitalizacijo kot tudi spodbujanje podjetniške aktivnosti in konkurenčnosti podjetij ostajajo neizkoriščena brez hkratnih ustreznih vlaganj v znanja in kompetence ljudi. Za zagotavljanje ustreznih veščin in kompetenc, potrebnih za družbo prihodnosti, moramo krepiti človeške potenciale in intenzivirati vlaganja v pridobivanje le-teh. Na tem gradimo gospodarski in razvojni uspeh naše družbe.

Sklad s programi s področja razvoja kadrov že vrsto let spodbuja stalni razvoj kompetenc in veščin tako mladih, zaposlenih, kot tudi starejših zaposlenih. Na konferenci se bomo ozrli v preteklost, na pot, ki smo jo prehodili, in ovrednotili, kaj in kako smo ustvarjali, kje smo danes in kje si želimo biti v prihodnosti. Zaključna konferenca bo v prvi vrsti namenjena predstavitvi rezultatov programov, predstavitvi primerov dobrih praks in viziji za prihodnost. Drugi dan pa bodo potekale praktične delavnice za krepitev kompetenc zaposlenih.

Konferenca je namenjena vodilnim in kadrovskim delavcem podjetij ter predstavnikom strokovne javnosti s področja gospodarstva, trga dela in izobraževanja.

Rezervirajte si 19. in 20. maj za druženje v Laškem.

Prijave odpremo kmalu. Takrat bomo razkrili tudi goste.

Spremljajte nas!

PROGAM KONFERENCE O RAZVOJU KADROV "Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost."

Četrtek, 19. maj 2022: DAN IZKUŠENJ: "Naj dobre prakse postanejo zgled."

8:30–10.00 Uvodni del

Okrogla miza (s predstavniki ministrstev, gospodarstva in HR): »Za vsakim uspešnim razvojem stojita dobra vizija in udejanjanje idej.«

Kakšne rezultate so prinesli programi, izvedeni v obdobju 2014–2020? Kakšni izzivi in priložnosti nas čakajo na področju razvoja kadrov v prihodnje?

10.30–12.30 Dosežki skladovih programov za razvoj kadrov skozi dobre zgodbe
Primeri dobrih praks dokazujejo, da so sodelujoči v programih s prejetimi sredstvi in znanjem dosegli izjemne premike na poti razvoja. Kakšni so bili in kako rezultati učinkujejo na slovensko gospodarstvo (tudi v mednarodnem merilu) in na družbo na nasploh bomo nanizali skozi uspešne zgodbe partnerjev, vključenih v skladove programe.

13.30–15.30 Popoldanski del: trije vzporedni dogodki

Modul A: Skupaj v prihodnost – skrb za kadre kot temelj uspešnosti podjetij

V sklopu programov KOC – Kompetenčni centri za razvoj kadrov in ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile pripravljamo okroglo mizo s predstavniki gospodarstva, ministrstva ter HR strokovnjakov. Gostje bodo odstirali različne poglede na to, kaj prinaša prihodnost na področju razvoja kadrov, s poudarkom na temah vseživljenjskega učenja in razvoju potrebnih kompetenc za uspešno vpeljavo modela krožnega gospodarstva in digitalizacije.

Modul B: Zaključna konferenca programa SPIN - Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela

Program SPIN spodbuja vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma je njihova zaposlitev ogrožena, v ukrepe na trgu dela. Z novim znanjem, pridobljenim skozi usmerjena usposabljanja dveh partnerstev v projektu SPIN, so mnogi zaposleni obdržali zaposlitev ali pa pridobili novo. Na zaključni konferenci bodo predstavljeni rezultati štiriletnega programa, primeri dobrih praks, vsebine usposabljanj in pridobljenega znanja, mnenja udeležencev in delodajalcev ter priložnosti za prihodnost.

Modul C: Zaključna konferenca programa PUD

Program PUD povezuje teorijo in prakso. Izvajanje praktičnega usposabljanja z delom omogoča vajencem, dijakom srednjega poklicnega izobraževanja in študentom višjih strokovnih šol lažji in hitrejši prehod v zaposlitev. Na zaključni konferenci bo govora o tem, zakaj je povezovanje teorije in prakse tako pomembno, kakšni so rezultati takšnega povezovanja in kako se zrcalijo v uspešnih zgodbah ter kakšni izzivi nas čakajo v prihodnosti.

Petek, 20. maj 2022: Dan novih znanj ali vseživljenjsko učenje v praksi

Drugi dan konference bo namenjen pridobivanju izkušenj v aktualnih delavnicah priznanih izvajalcev. Udeleženci bodo imeli priložnost v praksi osvojiti znanja in veščine aktualnih vsebin na štirih, praktično naravnanih delavnicah.

09.00–14.45

Hibridno delo = naša nova realnost

Kašne morajo biti kompetence za učinkovito vodenje zaposlenih, še posebej starejših zaposlenih, ki delajo hibridno na različnih lokacijah? Kako motivirati zaposlene, ki delajo od doma oziroma hibridno? Katera so osnovna načela hibridnega dela in kakšni so trendi? Skozi odgovore na ta vprašanja boste na delavnici pridobili konkretne kompetence, s katerimi boste v svojih podjetjih in organizacijah lahko gradili vključujočo, zavzeto in pozitivno kulturo pri vseh zaposlenih, ne glede na njihovo fizično lokacijo. Izvedeli boste, kako motivirati zaposlene, da bo hibridno delo produktivno ter vključujoče, in kakšne so prednosti in pomanjkljivosti različnih okolji, v katerih lahko poteka hibridno delo: »The office«, »The home«, »Third space – working frome anywhere«.

Duševno zdravje starejših zaposlenih v sodobnem delu

Spremembe delovnih navad ter potreba po dobri digitalni pismenosti, manko socialnih stikov, celodnevna dosegljivost itd., puščajo pri zaposlenih, še posebej pri starejših zaposlenih, številne posledice v duševnem zdravju, kar se lahko kaže kot znižanje delovne uspešnosti, motivacije, fokusa, težav pri organizaciji, iskanju rešitev in odločanju ter utrujenosti in anksioznosti. To pa lahko preprečimo. Na delavnici boste spoznali, kako prepoznati največja tveganja za duševno zdravje zaposlenih na delovnem mestu, predstavili vam bomo smernice in načela dobrega upravljanja zaposlenih na področju duševnega zdravja, pridobili boste kompetence za spodbujanje duševnega zdravja med zaposlenimi ter spoznali konkretne korake delodajalcev, vodij in managerjev za ohranjanje duševnega zdravja na delovnem mestu skozi predstavitev dobrih praks na tem področju.

Inovativnost – Odkrijte vaš skriti potencial

Kakršnekoli spremembe, ki se dogajajo znotraj organizacij lažje obvladamo, če zaposleni predlagajo kreativne in inovativne rešitve. Na delavnici »Inovativnost – Odkrijte vaš skriti potencial« se boste opremili s kompetencami, znanji in orodji za spodbujanje inovativnosti zaposlenih. Slišali boste, kako vzpostaviti okolje, kjer se spodbuja inovativnost zaposlenih za večjo konkurenčnost podjetja, in pridobili konkretne nasvete, spoznali primerna orodja ter prisluhnili primerom dobrih praks.

Igrajmo na domačem igrišču – Uspešna motivacija sodelavcev

Raziskave so pokazale, da športne ekipe igrajo bolje, ko igrajo na domačem igrišču in pred domačimi navijači. Kako lahko kot vodja v podjetju zagotovite, da se bodo vaši zaposleni vsak dan počutili, kot da so prišli v okolje, ki jih podpira, razume njihove potrebe in jim pomaga rasti skupaj s podjetjem. Na delavnici »Igrajmo na domačem igrišču – Uspešna motivacija sodelavcev« vam bomo predstavili kakovostna orodja, kako zvišati delovno motivacijo zaposlenih in posledično njihovo delovno uspešnost.


Konferenco sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani