Novice / 02 Oct 2018

Prijavite se na Javni razpis PKP 2017 – 2020, 2. odpiranje

Bliža se rok za oddajo vlog za drugo odpiranje na Javnem razpisu projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017–2020.

Na aktualno odpiranje javnega razpisa se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni visokošolski zavod), ki so na dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje vodeni v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVš), izvajajo javno veljavne študijske programe ter imajo vpisane študente v študijskem letu 2018/2019. Rok za prijavo na drugo odpiranje je 23. 11. 2018.

Javni razpis je namenjen spodbujanju krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanju modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. V prvi vrsti pa je poudarek na študentih, ki ob podpori pedagoškega mentorja in delovnega mentorja iz gospodarstva pridobijo konkretne in praktične izkušnje v delovnem okolju, kompetence ter dodatna znanja že v času študija. Poleg tega pa vsi vključeni na projektih za svoje delo dobijo tudi finančno spodbudo.

Več o samem razpisu najdete tukaj.

Hkrati prijazno vabljeni na informativne delavnice za prijavo na javni razpis Po kreativni poti do znanja, ki bodo potekale v prihodnjih dneh, več o tem najdete tukaj.


Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sorodne novice

Informativne delavnice za prijavo na javni razpis PKP (2. odpiranje)

Projektna ekipa PKP vse zainteresirane prijavitelje (predstavnike univerz in samostojnih visokošolskih zavodov), partnerje (podjetja) in ostale vključene (mentorje in študente) v projekte prijazno vabi, da se udeležite katere od informativnih delavnic za prijavo na javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020, 2. odpiranje, ki bodo potekale v prihodnjih dneh....

Vse novice

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani