Zaposleni / Delodajalci / Novice / 07 Jun 2022

Primer dobre prakse programa PUD - podjetje Unior d. d.

Na konferenci o razvoju kadrov, ki smo jo izvedli v maju, smo predstavili tudi devet odličnih primerov dobrih praks skladovih programov za razvoj kadrov. Med njimi se je predstavilo tudi podjetje Unior d. d., ki je vključeno v program Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD). Predstavili so, kako poteka izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v praksi z vidika delodajalca, šole in dijaka/študenta.

Sklad s programom PUD spodbuja vključevanje delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in študente. Tako povezuje šolstvo in gospodarstvo na področju praktičnega usposabljanja mladih, da bi na trg dela vstopali bolj praktično usposobljeni, kar mladim tudi olajša prehod iz izobraževanja na trg dela. Po drugi strani pa imajo tudi delodajalci priložnost spoznati bodoči kader.

Podjetje Unior d.d. je vključeno v program PUD že od leta 2016 dalje in je do vključno lanskega razpisa prejelo sofinanciranje za izvajanje delovne prakse za 62 dijakov in 33 študentov. Praktično izobraževanje pri delodajalcu poteka tako, da dijaki v treh letih opravijo 24 tednov praktičnega izobraževanja, študenti pa 20 tednov v dveh letih.

Primer dobre prakse so predstavili Dejan Studenčnik, vodja šolske delavnice v podjetju Unior, Aleksander Pavlič, organizator PUD na Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče ter Gašper Zupančič, vključen v izvajanje PUD in je sedaj zaposlen kot tehnolog konstrukter v Unior-ju.

Dejan Studenčnik je povedal, da je program PUD po eni strani promocija poklica in po drugi strani promocija podjetja za vključene mlade. Kandidati v tem programu pridobijo dobro informacijo o delovnem mestu, njegovih nalogah in tako spoznajo, če jim delovno mesto ustreza ali ne. Gašper Zupančič je izpostavil, da je podjetje postopoma spoznavalo njegov potencial preko različnih mehanizmov (PUD, štipendija, počitniško delo ipd.). Sodelovanje med šolo in podjetjem Unior d.d. pa ima dolgoletno tradicijo, je poudaril Aleksander Pavlič iz Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče. Sama integracija mladih na trg dela je zelo pomembna tako za podjetje kot tudi za mlade. Mladi dobijo s praktičnim usposabljanjem suverenost, ker so dobili možnost razvoja. Tudi podjetja se morajo zavedati, da v šoli nimamo samih »supermanov«, kljub temu pa moramo vsem dati možnost in priložnost za razvoj, da le-ti čez čas postanejo suvereni in odgovorni posamezniki. Vloga projekta PUD je tukaj ključna, je poudaril g. Pavlič, ne le za deficitarne poklice, pač pa tudi za ostale poklice. Program PUD pa prinaša tudi pozitivne učinke v podjetje je še dodal g. Studenčnik, saj se v podjetju krepi zavedanje o medgeneracijskem sodelovanju, zaradi mentorstev se generira tudi pozitivna naravnanost ter veselje do dela z mladimi.

Program PUD sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sorodne novice

Do večje produktivnosti le s stalnim vlaganjem v vse kadre

19. in 20. maja 2022 je v Kongresnem centru Thermane Laško potekala konferenca o razvoju kadrov....

Vse novice

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani