Študenti / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Novice / 29 Jan 2021

Projekt ŠIPK - Delavnice za osebnostno rast mladih

Projekt Delavnice za osebnostno rast mladih je bil usmerjen v oblikovanje in izvedbo delavnic za osebnostno rast mladih. V okviru aktivnosti projekta, v katerem so sodelovali študenti pod mentorstvom dveh pedagoških mentorjev (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani) in strokovnega sodelavca (Društvo Salezijanski mladinski center Maribor), so bile razvite in izvedene delavnice za osebnostno rast mladih z namenom osebnostne rasti mladih prostovoljcev v Društvu SMC Maribor.

Na osnovi temeljitega študija področja razvojnih značilnosti, potreb in potencialov mladostnika je bilo oblikovanih in izvedenih šest tematskih delavnic, ki so jih poimenovali MOČ MLADOSTI. Osredotočali so se na teme, s katerimi so mladi razvijali svoje osebnostne potenciale in tudi krepili kompetence za sodelovanje pri dejavnostih Društva SMC Maribor. Delavnice so zajele naslednje vsebine s področja osebnostne rasti:

  • odkrivanje lastne identitete, samopodobe in sprejemanje samega sebe,
  • prepoznavanje lastnih darov in potencialov ter postavljanje smiselnih ciljev,
  • sposobnost soočanja s stresnimi situacijami in upravljanje s čustvi,
  • odkrivanje pomena medosebne povezanosti in procesov razumevanja druge osebe (empatija),
  • spoznavanje procesa komunikacije in učinkovitega povezovanja in odzivanja na druge,
  • razvijanje učinkovitega reševanja konfliktov v medosebnih odnosih.

Vse delavnice so opisane in zbrane v priročniku MOČ MLADOSTI v obliki elektronskega gradiva. Priročnik je zastavljen tako, da z natančno utemeljitvijo in opisom namena, opredelitvijo ciljev in načina izvedbe posamezne delavnice, omogoča izvedbo le-teh tudi v drugih v delo z mladimi usmerjenih okoljih (npr. v društvih, šolah, centrih), z drugimi potencialnimi izvajalci, ki želijo prispevati k razvoju osebnostnih kompetenc mladih. Priročnik tako zagotavlja trajnostno dimenzijo rezultatov projekta, saj je na tej osnovi mogoče delavnice izvajati tudi po izteku projekta in tako uresničiti program za osebnostno oblikovanje in rast mladih v različnih okoljih.

Vabljeni tudi k ogledu videa, ki je nastal v okviru projekta.

Projekti, ki nastajajo na programu ŠIPK, mladim ne omogočajo le pridobivanja kompetenc in znanj, vendar tudi konkretne družbene prispevke, ki so vidni tudi širše.

Vabljeni k ogledu tudi preostalih projektov.

Program ŠIPK sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani