Zaposleni / Delodajalci / Novice / 13 Sep 2023

Prožnost delovnega časa: Krepitev moči sodobne delovne sile

V okviru projektnega partnerstva Prometej, katerega glavni cilj je opolnomočenje zaposlenih s preizkušenimi ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, smo temeljito raziskali tematike, ki imajo ključen vpliv na delo in dobro počutje zaposlenih v današnjem delovnem okolju.

Sodobna podjetja prepoznavajo potrebo po inovativnih pristopih k organizaciji delovnega časa, ki omogočajo boljše ravnotežje med profesionalnim in zasebnim življenjem ter obenem povečujejo produktivnost in kreativnost zaposlenih. Te spremembe vključujejo »pravico do odklopa«, možnost dela na daljavo in prilagodljiv delovni čas, ki skupaj ustvarjajo izjemno spodbudno delovno okolje.

Pravica do odklopa

Zaposleni imajo pravico, da se izven svojega uradnega delovnega časa popolnoma odklopijo od službenih obveznosti. Ta svoboda omogoča zaposlenim, da si ponovno napolnijo baterije, izboljšajo svoje duševno zdravje ter razvijajo kreativne zamisli. Posledično se dviguje raven motivacije in zadovoljstva z delom, kar pomembno prispeva k bolj zdravemu in produktivnemu delovnemu okolju.

Možnosti dela na daljavo

Sodobne tehnologije omogočajo podjetjem, da svojim zaposlenim ponudijo možnost dela na daljavo. Ta pristop ne samo, da spodbuja prožnost, ampak tudi omogoča, da zaposleni izkoristijo svoje delovne ure bolj učinkovito. S tem se izboljšuje produktivnost in omogoča boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Prilagodljiv delovni čas

Uporaba drsečega delovnega časa, prilagodljivih izmen in individualnih urnikov postaja vse bolj razširjena praksa v modernem poslovnem svetu. To omogoča zaposlenim večji nadzor nad svojim delovnim časom in boljšo prilagoditev svojim potrebam. Posledično se povečuje zadovoljstvo pri delu ter uspešnost zaposlenih, kar koristi tako podjetju kot posameznikom.

Čeprav se ob tem pojavljajo izzivi, kot so izboljšana komunikacija med sodelavci in preprečevanje izgorelosti, je ta sprememba v delovnem okolju obetavna. Krepi ne le moč sodobne delovne sile, ampak tudi raznolikost in harmonijo v delovnem okolju. To je korak naprej v gradnji bolj zdravih, produktivnih in trajnostnih organizacij, ki se znajo prilagajati izzivom sodobnega poslovnega sveta.

Projekt PROMETEJ financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Za več informacij o projektu Prometej obiščite tudi našo spletno stran projekta.

V partnerstvu projekta Prometej sodelujejo Riko, Knauf Insulation Slovenija, A1 Slovenija, AMZS, AmCham Slovenia, Naf Norge, Merkur, IPES - Inštitut za proučevanje enakosti spolov, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS in Univerza v Mariboru.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani