Zaposleni / Delodajalci / Novice / 26 Apr 2019

Prvi prenovljeni cikel delavnic zavzeti ASI navdušil udeležence

V marcu in aprilu smo v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile izvedli prvi prenovljeni cikel delavnic zavzeti ASI in dobili smo prve glasnike razvoja starejših zaposlenih.

Na prvi delavnici nas je Sergeja Planko seznanila z demografskimi izzivi, sledila je druga delavnica, kjer smo z Damjanom Mašero in dr. Andražem Rangusom poglobili svoje poznavanje zakonodaje v povezavi s starejšimi zaposlenimi in obravnavali konkretno uvedbo ukrepov iz Kataloga za upravljanje starejših zaposlenih z vidika možnosti, ki jih dopušča sedanja zakonodaja. Kako učinkovito pristopiti k celoviti skrbi za zdravje zaposlenih, kakšne so posebnosti telesnega in psihičnega zdravja starejših delavcev, katera so načela načrtovanja in izvajanja promocije zdravja pri delu, s poudarkom na ukrepih za starejše zaposlene smo izvedeli na tretji delavnici v izvedbi izr. prof. dr. Metode Dodič Fikfak, dr. med., spec. MDPŠ; dr. Eve Stergar in Tanje Urdih Lazar. Četrta delavnica s Karin Eleno Sanchez je bila posvečena vodenju, razvoju in motiviranju starejših zaposlenih. Na zadnji delavnici pa smo z Deiricom McCann odkrivali pomen čustvene inteligence s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju. Podrobneje smo se seznanili s programom »Certified Emotional Intelligence Practitioner«, spoznali praktična orodja in tehnike za izboljšanje čustvene inteligence na delovnem mestu, se usposobili za razvoj programov čustvene inteligence v lastnih organizacijah in se preizkusili v igranju vlog.Namen delavnic, to je prenos znanj in primerov dobrih praks v organizacije, da bi te spremenile ali uvedle strategije upravljanja starejših zaposlenih ter dvignile zavedanje, da lahko starejši zaposleni (p)ostanejo pomemben člen podjetja, je bil glede na odzive udeležencev dosežen. Uporaba različnih didaktičnih pristopov, metod in učnih pripomočkov, navezava na prakse in utrjevanje znanja z krajšimi prispevki ali nalogami se je izkazala za zmagovalno kombinacijo.

Udeleženci cikla delavnic bodo na konferenci »Voditelj prihodnosti, dirigent s posluhom za vsakogar: s personaliziranim pristopom do zavzetih zaposlenih« 28. maja na Brdu pri Kranju prejeli priznanje, da so postali Glasnik razvoja starejših zaposlenih.

Če ste prvi cikel delavnic zamudili ali se ga niste mogli udeležiti, se lahko prijavite na drugi cikel delavnic ZAVZETI ASI, ki bo potekal jeseni, predvidoma v Laškem. Spremljajte spletno stran za več informacij o delavnicah.

Nekaj komentarjev naših udeležencev iz različnih delavnic:

  • »Dobila sem potrditev svojega prepričanja, da tvoj odnos vpliva na to kako se ljudje počutijo in tu so še ogromne možnosti za izboljšave. G. McCann me je prepričal z dejstvi in raziskavami, ki kar kričijo čustvena inteligenca je pomembna.«
  • »Praktično in konkretno! Ugotovila sem, da moramo biti v našem podjetju pri vpeljavi ukrepov s Kataloga za upravljanje starejših zaposlenih bolj pozorni na obstoječe zakonske omejitve.«
  • »Starejši zaposleni so naša priložnost in odgovornost! Tega se premalo zavedamo. O starejših krožijo številni stereotipi, ki ne držijo, zato je pomembno govoriti o prednostih starejših zaposlenih, o krepitvi njihovih kompetenc, o medgeneracijskem sodelovanju…«

Program sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani