Študenti / Novice / 20 Mar 2023

Rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za študente višjih letnikov višješolskega in dodiplomskega študija ter študente magistrskega študija

Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za študente višjih letnikov višješolskega in dodiplomskega študija ter študente magistrskega študija.

Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v tej skupini izkazati izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev. Štipendija bo dodeljena vlagateljem, ki so dosegli najmanj 2,5 točke na izjemnih dosežkih in tistim, ki so na izjemnih dosežkih dosegli 2 točki in hkrati izkazali uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v generaciji oziroma povprečno oceno najmanj 9,33.

Vlagateljem iz te skupine bodo predvidoma do konca meseca marca izdane ustrezne odločbe. Štipendije bodo štipendistom prvič izplačane predvidoma 6. 4. 2023. Ob prvem izplačilu bodo štipendisti prejeli tudi vse že zapadle zneske štipendij. Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani