Študenti / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Novice / 23 Oct 2020

S praktičnimi izkušnjami do prve zaposlitve

V študijskem letu 2019/2020 je v sklopu programov Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist, ki ju izvajamo na skladu, več kot 1700 študentov pridobilo nova znanja, kompetence ter poznanstva, ki jim bodo omogočili lažji prehod na trg dela.

Tudi v študijskem letu 2019/2020 so se študenti, kljub drugačnim študijskim razmeram, uspešno spopadli z novimi izzivi in prilagojenim načinom dela ter sodelovali skupaj v kar 214 projektih. Oba programa krepita sodelovanje šolskega sektorja z gospodarskim oziroma negospodarskim sektorjem ter hkrati študentom omogočata delo v interdisciplinarnih skupinah, kjer pridobivajo delovne izkušnje in krepijo kompetence, ki so potrebne za hitrejši vstop na trg dela in tudi sicer na karierni poti. Projekti, ki so nastali, so pozitiven zgled povezovanja visokega šolstva z delovnim okoljem. Projekti nastajajo tako na področju družboslovja, humanistike, umetnosti kot tudi na področju naravoslovja, kmetijstva, turizma, prometa in tehnike.

Po kreativni poti do znanja

Nastal je kar 101 projekt, v katerih je sodelovalo kar 720 študentov, 252 pedagoških mentorjev in 141 delovnih mentorjev iz gospodarstva oziroma negospodarstva.

Ukvarjali so se z glasbenim izobraževanjem otrok z motnjo avtističnega spektra, z ureditvijo vrta dnevnega centra, z akcijskim načrtom za pregled in odpravo mobilnostnih ovir za slepe in slabovidne, z recikliranjem plastike na učinkovit in kreativen način, z dvigom kakovostne integrirane oskrbe na domu, z aktivacijo milenijcev k vpisu v register Slovenija Donor, s socialno integracijo tujih študentov v lokalno okolje, pripravili so tudi interaktivne e-knjige in še mnogo več. Rezultate 101 uspešno zaključene zgodbe, izvedene v študijskem letu 2019/2020, najdete na naši spletni strani.

Študentski inovativni projekti za družbeno korist

Vključenih je bilo skoraj 1000 študentov iz 46 različnih visokošolskih zavodov. Nastalo je 113 raznovrstnih projektov. Uvajanje hodečega nogometa kot oblike rekreacije za dvig zdravja starostnikov, socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti, razvoj platforme namenjene zmanjševanju poškodb nogometašev, kreativne delavnice za različne starostne skupine otrok, optimizacija transporta pacientov na diagnostične preiskave v Splošni bolnišnici Celje, promocija preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb so le nekateri izmed 113 uspešno izpeljanih projektov.

Povzetke vseh 113 uspešno izvedenih projektov si lahko ogledate na naslednji povezavi.


Programa PKP in ŠIPK sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani