Posamezniki / Novice / 15 Sep 2022

Septembra sklad izplačal nadomestila preživnin za 3.206 otrok

Sklad je v četrtek, 15. septembra 2022, izplačal nadomestila preživnin. Do nadomestila so upravičeni otroci, ki jim pripada določena preživnina, a je preživninski zavezanci ne plačujejo oziroma jo plačujejo neredno.

Sklad je upravičencem na podlagi 2.590 vlog izplačal nadomestila preživnin v skupni vrednosti 301.944,96 evrov za 3.206 otrok. Otrokom, ki preživnine ne prejemajo, je z izplačevanjem nadomestila preživnine zagotovljena osnovna socialna varnost.

V primeru, ko preživninski zavezanec preživnine ne plačuje, lahko za otroka njegov zakoniti zastopnik, po dopolnjenem 18. letu pa otrok sam, vloži zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine. Neplačilo preživnine pomeni, da je preživninski zavezanec tri mesece zaporedoma ni plačal oziroma preživnino plačuje neredno, kar pomeni, da v zadnjih dvanajstih mesecih dolguje vsaj tri povprečne mesečne preživnine. Od 1. 9. 2022 je ena od bistvenih novosti, da za uveljavljanje pravice otroka do nadomestila preživnine ni več potrebno, da je bila predhodno poskušana izterjava preživnine. Več informacij: tukaj.

Sklad vsa izplačana nadomestila (skupaj s pripadajočimi obrestmi in stroški postopkov) potem terja od preživninskih zavezancev. Zavezanec je namreč preživnino dolžan izplačevati na podlagi sodbe oziroma sklepa sodišča in na podlagi dogovora na pristojnem centru za socialno delo.

Več informacij o nadomestilu preživnine najdete tukaj. Naslednje izplačilo nadomestila preživnine bo 14. oktobra 2022.

Sorodne novice

Od danes novi pogoji za uveljavljanje pravice otroka do nadomestila preživnine

S spremembo Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije se spreminjajo tudi pogoji za uveljavljanje pravice otroka do nadomestila preživnine in obrazci....

Vse novice

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani