Posamezniki / Novice / 30 Sep 2021

Septembrska izplačila delavcem zaradi insolventnosti delodajalca

Sklad je v četrtek, 30. septembra 2021, 15 delavcem na podlagi uveljavljanja njihovih pravic ob insolventnosti delodajalca izplačal sredstva v skupni vrednosti 61.287,72 evrov.

Sklad delavcem, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, prisilne poravnave ali izbrisa podjetja iz sodnega registra brez likvidacije po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju, zagotavlja določene pravice.

Delavci lahko pri skladu uveljavljajo pravice glede neizplačane plače oziroma nadomestila za zadnje tri mesece pred prenehanjem delovnega razmerja, nadomestila za neizkoriščen letni dopust v tekočem letu in pravico do odpravnine.

Seznam izplačil za september 2021 si lahko ogledate tukaj. Naslednje izplačilo bo 29. oktobra 2021.

Več informacij o pravicah delavcev najdete tukaj.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani