Posamezniki / Novice / 29 Nov 2019

Sklad danes 468 nekdanjim zaposlenim Adrie Airways izplačal 1,8 milijona evrov, kar je eno največjih izplačil sklada v zadnjih nekaj letih iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca

Pod okrilje Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada sodi tudi področje uveljavitve pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca.

Država namreč v primeru stečaja podjetja, prisilne poravnave ali izbrisa podjetja iz sodnega registra, varuje pravice delavcev z izplačilom nekaterih njihovih terjatev, ki se nanašajo na neizplačane plače, neizplačana nadomestila plače za neizkoriščen letni dopust in odpravnine.

Tako je jamstveni sklad danes izplačal za 1.971.096,94 evrov terjatev 506 delavcem, največ nekdanjim delavcem podjetja Adria Airways (468) in podjetja Litostroj specialna livarna (37). Nekdanjim delavcem Litostroj specialna livarna je bilo izplačanih 140.267,91 evrov, 468 nekdanjim zaposlenim slovenskega letalskega prevoznika Adria Airways pa za 1.830.679,95 evrov terjatev. Izplačila sklada so delavci prejeli že v mesecu dni po prenehanju delovnih razmerij.

Sklad torej zagotavlja izplačilo nekaterih terjatev delavcev. Mednje sodijo neizplačane plače za zadnje tri mesece prenehanjem delovnega razmerja (sklad jamči do višine treh minimalnih plač), nadomestilo plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, do katerega je delavec upravičen v tekočem koledarskem letu (največ polovica minimalne plače) in odpravnina v višini in pod pogoji, ki jih za presežne delavce določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja (največ ena minimalna plača).

Zahtevo za uveljavitev morajo upravičenci najpozneje v 90 dneh od prenehanja delovnega razmerja vložiti pri pristojni službi Zavoda RS za zaposlovanje.

Naslednje izplačilo jamstvenega sklada bo 24. 12. 2019.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani