Novice / 25 Oct 2019

Sklad gostil srečanje sorodnih institucij

V četrtek, 24. oktobra 2019 je Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad RS v Hiši EU gostil srečanje institucij, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike v okviru projekta Tehnična podpora.

Srečanja so se poleg predstavnikov sklada udeležili predstavniki Centra za poklicno izobraževanje, Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter predstavniki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Osrednja tema tokratnega srečanja so bile goljufije na škodo evropskih sredstev. Preko konkretnih primerov poskusov goljufij, ki so jih orisali predstavniki srečanja, so se udeleženci seznanili z načini, ki se jih poslužujejo nekateri prijavitelji na javne razpise.

V razpravi je bilo poudarjeno, da se poskusom pridobitve premoženjske koristi na račun evropskih sredstev verjetno nikoli ne bo dalo povsem izogniti. Zato je toliko bolj pomembno, da se z izmenjavo dobrih praks in izkušenj učimo drug od drugega in tako skušamo čim bolj omejiti morebitne poskuse goljufij. Poleg znanj, potrebnih za prepoznavanje verodostojnosti posredovane dokumentacije, je še posebej pomembno dosledno izvajanje preverjanj na kraju samem.

Udeleženci srečanja so dogodek ocenili kot zelo koristen in predlagali, da se tovrstna srečanja organizirajo večkrat.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani