Posamezniki / Novice / 14 Jun 2024

Sklad je junija 2024 izplačal nadomestila preživnin za 3.841 otrok

Sklad je v petek, 14. junija 2024, izplačal nadomestila preživnin za 3.841 otrok. Do nadomestila so upravičeni otroci, ki jim pripada določena preživnina, a je preživninski zavezanci ne plačujejo oziroma jo plačujejo neredno.

Sklad je upravičencem na podlagi 3.131 vlog izplačal nadomestila preživnin v skupni vrednosti 432.285,06 evrov za 3.841 otrok.

Kdo je upravičen do nadomestila preživnine?

V primeru, ko preživninski zavezanec preživnine ne plačuje, lahko za otroka njegov zakoniti zastopnik, po dopolnjenem 18. letu pa otrok sam, vloži zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine. Za uveljavljanje pravice otroka do nadomestila preživnine ni več potrebno, da je bila predhodno poskušana izterjava preživnine.

Otrokom, ki preživnine ne prejemajo, je z izplačevanjem nadomestila preživnine zagotovljena osnovna socialna varnost. Sklad nato vsa izplačana nadomestila (skupaj s pripadajočimi obrestmi in stroški postopkov) terja od preživninskih zavezancev. Zavezanec je namreč preživnino dolžan izplačevati.

Naslednje izplačilo nadomestila preživnine bo 15. julija 2024.

Več informacij o nadomestilu preživnine najdete tukaj.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani