Posamezniki / Novice / 28 Oct 2022

Sklad je oktobra delavcem izplačal 35.054,81 evrov

Na podlagi uveljavljanja pravic delavcev ob insolventnosti delodajalca je sklad v petek, 28. oktobra 2022, dvanajstim delavcem izplačal sredstva v skupni vrednosti 35.054,81 evrov.

Delavcem, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, prisilne poravnave ali izbrisa podjetja iz sodnega registra brez likvidacije po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju, sklad zagotavlja določene pravice. To pomeni, da lahko delavci uveljavljajo pravice glede neizplačane plače oziroma nadomestila za zadnje tri mesece pred prenehanjem delovnega razmerja, nadomestila za neizkoriščen letni dopust v tekočem letu in pravico do odpravnine. Zahtevo za uveljavljanje pravic mora upravičenec vložiti najkasneje v 90 dneh od prenehanja delovnega razmerja pri pristojni službi Zavoda RS za zaposlovanje.

Če je terjatev upravičenca do delodajalca večja od izplačila sklada, upravičenec razliko še naprej uveljavlja v postopku prisilne poravnave ali stečaja.

Seznam izplačil za oktober 2022 si lahko ogledate tukaj. Naslednje izplačilo bo 30. novembra 2022. Več informacij o pravicah delavcev najdete tukaj.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani