Zaposleni / Delodajalci / Posamezniki / Novice / 22 Oct 2021

Sklad je pomembni deležnik pri soustvarjanju na znanju temelječe družbe

Andragoški center Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 19. in 20. oktobra organiziral tradicionalni Letni posvet o izobraževanju odraslih 2021, ki je potekal prek spleta. Sklad je na dogodku predstavil aktivnosti sodelovanja z drugimi institucijami na področju razvoja izobraževanja odraslih.

Dogodka se je drugi dan posveta, v sredo, 20. 10. 2021, udeležila vodja Oddelka za koordinacijo kohezijske politike, mag. Barbara Leder. Sodelovala je v razpravi predstavnikov javnih zavodov, združenj in drugih deležnikov, kjer je predstavila aktivnosti sodelovanja z drugimi institucijami na področju razvoja izobraževanja odraslih in usmeritve sklada na področju razvoja kadrov.

Poslanstvo sklada je namreč tudi skrb za razvoj človeških virov za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje in konkurenčnost. S programi podpira zaposlene vseh generacij pri pridobivanju novih znanj in razvoju kompetenc oziroma strokovne usposobljenosti za boljšo zaposljivost, ohranjanje konkurenčnosti na trgu dela in s tem tudi spodbujanje konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva v svetovnem merilu. Kot je izpostavila mag. Barbara Leder: »Soustvarjamo na znanju temelječo družbo, s tem pa prispevamo k tehnološki, znanstveni in gospodarski prenovi Slovenije.«

V sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi z Zavodom za zaposlovanje sklad izvaja programe, namenjene investicijam v znanje in spretnosti zaposlenih.

V naslednjem letu se zaključujejo aktivnosti po javnih razpisih evropske kohezijske politike obdobja 2014–2020. Kot je povedala, je sklad že več kot 40.000 udeležencem omočil vključitev v programe izobraževanj in usposabljanj: »Finančno in predvsem vsebinsko smo podprli razvoj temeljnih kompetenc odraslih (v okviru programov Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela). Posledično ozaveščamo delodajalce o pomenu vlaganja v ljudi in jim omogočamo, da investirajo v specifična strokovna znanja. Med drugim tudi v nadgradnjo znanja za uvajanje avtomatizacije in digitalizacije v proizvodne procese v okviru Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.«

V letu 2022 bo sklad v sodelovanju z MDDZS pričel z izvajanjem aktivnosti mehanizma za okrevanje in odpornost. »Nepovratna sredstva bodo financirala povračilo stroškov usposabljanj in izobraževanj zaposlenih. Vključitve bodo potekale na dva načina, in sicer zaposlene bo na usposabljanje prijavil delodajalec ali pa se bodo v usposabljanje vključili samoiniciativno,« je usmeritve in načrte sklada za prihodnje leto predstavila mag. Leder.

Pri tem je pomembno sodelovanje veh deležnikov, tako politike, stroke kot delodajalcev, da bi sredstva, ki jih bo sklad z javnimi razpisi plasiral na trg, čimbolj dosegla svoj namen. Sklad s tem prevzema svoj del odgovornosti, da bodo javni razpisi naslavljali razvojne usmeritve Slovenije ter da bodo vsebine ustrezale potrebam delodajalcev in zaposlenih odraslih.

Dogodek Letni posvet o izobraževanju odraslih zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-raziskovalnem delu in praksi izobraževanja odraslih. Gre za redno srečanje nosilcev politike, stroke in prakse na tem področju, ki pomeni priložnost za ovrednotenje prehojenih poti in doseženih ciljev v preteklem letu. Obenem je dogodek namenjen informiranju in razpravi o izzivih in usmeritvah, ki bodo krojili delovanje v prihodnje.

Celotno razpravo predstavnikov javnih zavodov, združenj in drugih deležnikov si lahko ogledate tukaj.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani