Zaposleni / Posamezniki / Novice / 12 Feb 2019

Sklad je v lanskem letu podelil sredstva 860 posameznikom za dvig izobrazbene ravni ali prekvalifikacijo

V 2018 je bilo izvedenih 12 postopkov odpiranj vlog in podeljenih 1.406.697,60 EUR sredstev za dvig izobrazbene ravni

V 2018 je strokovna komisija, v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni, izvedla 12 postopkov odpiranj vlog. Od skupno 1057 obravnavanih zadev je strokovna komisija ugodila 860 vlogam prijaviteljev, ki ustrezajo pogojem razpisa in jim dodelila 1.406.697,60 EUR sredstev.

Največ prijaviteljev je bilo iz ljubljanskega območja oziroma zahodne kohezijske regije, najmanj pa iz murskosoboškega območja oziroma vzhodne kohezijske regije.

Med uspešnimi prijavitelji je približno 10 odstotkov opravilo prekvalifikacijo na IV. stopnji (prekvalifikacije na III. stopnji ni bilo), ostali prijavitelji so svojo izobrazbeno raven uspešno dvignili na višjo stopnjo. Prijavitelji izbirajo večinoma programe poklicno-tehniškega izobraževanja, s katerimi si pridobijo V. stopnjo izobrazbe ali tri letno poklicno izobraževanje in si pridobijo IV. stopnjo izobrazbe.

Sredstva za sofinanciranje šolnine so še vedno na voljo. Več informacij najdete tukaj.

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani