Zaposleni / Delodajalci / Posamezniki / Novice / 02 Oct 2020

Sklad s sorodnimi institucijami izmenjal izkušnje o e-vlogah

V četrtek, 1. oktobra 2020, je sklad v Hiši EU gostil srečanje institucij, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike v okviru projekta Tehnična podpora. Osrednja tema tokratnega srečanja je bila digitalizacija razpisov oziroma vpeljava e-vlog.

Sklad je predstavil potek uvedbe E-portala na skladu in možnost oddaje e-vlog tudi za razpise kohezijske politike. Med prvimi bo možno oddati in sprejeti vloge ter jih elektronsko realizirati vse do podpisa pogodbe o sofinanciranju ravno za razpis enega od projektov kohezijske politike.

Primera dobre prakse in izkušnje z uvedbo e-vlog sta predstavila agencija SPIRIT in Zavod RS za zaposlovanje. SPIRIT je digitaliziral svoje razpise, celotni proces digitalizacije je zahteval dobro načrtovanje, predvsem iz vsebinskega vidika, pri sami izvedbi pa so se srečali z nekaterimi izzivi, na katere so se hitro in učinkovito odzvali. Digitalizacija je nujna, saj prinaša bistveno poenostavitev procesov. Tudi Zavod RS za zaposlovanje je predstavil praktične izkušnje pri uvedbi e-vlog delodajalcev in opozoril, na kaj vse je pri prehodu na e-vloge treba paziti.

Sledila je kratka razprava o tem, zakaj je digitalizacija vlog pravzaprav nuja in da niso pomembni le dobri podporni informacijski sistemi, temveč je pri tem ključnega pomena učinkovita prenova procesov, za zelo pomembno pa se je izkazala takojšnja odzivnost in podpora uporabnikom ob prehodu na oddajo e-vlog.

Udeleženci srečanja so dogodek ocenili kot zelo koristen in predlagali, da se tovrstna srečanja organizirajo večkrat.

Projekt Tehnična podpora sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani