Dijaki / Zaposleni / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Posamezniki / Novice / 08 Nov 2019

Sklad se je predstavil na sejmu Mojedelo.com

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije se je s svojo stojnico predstavil na kariernem sejmu Mojedelo.com, ki je včeraj potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Sejem je privabil veliko obiskovalcev, ki so poleg novih možnosti za zaposlitev iskali tudi priložnosti za nadaljnji karierni razvoj ter priložnosti za usposabljanja in izobraževanja.

Vse življenje se učimo. Tega se zavedamo tudi na skladu, kjer s pomočjo evropskih sredstev izvajamo različne programe za razvoj posameznikov od šolanja do zaključka karierne poti.

Na stojnici smo poleg ostalih programov, ki jih izvajamo na skladu, posebej predstavljali programa, ki sta sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada, in sicer Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD), kjer preko razpisov spodbujamo delodajalce k izvajanju praktičnega izobraževanja ter Dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc (DIR), kjer lahko posamezniki pridobijo sredstva za povračilo šolnin za srednješolsko izobraževanje ter za mojstrske izpite, delovodske in poslovodske izpite.

Programa PUD in DIR sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani