Posamezniki / Novice / 20 May 2022

Sklad z gosti iz BiH sodeloval v razpravi o profesionalni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

Sklad se je odzval povabilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in se 10. maja 2022 udeležil okrogle mize, ki so se je poleg predstavnikov sklada in ministrstva udeležili še predstavniki Sklada za profesionalno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov Federacije Bosne in Hercegovine, Zveznega ministrstva za delo in socialno politiko Federacije Bosne in Hercegovine in Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS - Soča.

Govorili so vzpostavitvi regionalnega sodelovanja in izmenjava izkušenj na področju profesionalne rehabilitacije in zaposlovanja invalidov, primerjali pa so tudi izvajanje pravnih predpisov in podzakonskih aktov med državama. Izmenjali so izkušnje in prakse.

Vodja Oddelka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov Aleksandra Kuhar je v imenu sklada predstavila področno zakonodajo in slovenski sistem, delovanje sklada v delu kvotnega sistema in vzpodbud za zaposlovanje invalidov, informacijsko podporo, nujnost in prednost zagotovitve izmenjave podatkov z uradnimi inštitucijami za namen ugotavljanja izpolnitve/preseganja kvote, prednost sodelovanja s FURS-om pri izterjavi neplačanega prispevka, razlike med posameznimi vzpodbudami, delovanje invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, vlogo izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, razmejitve pristojnosti med različnimi organi in pravnimi subjekti in pa izkušnje, ki so lahko gostom v pomoč pri spreminjanju zakonodaje.
Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani