Delodajalci / Novice / 16 Feb 2023

Sklad v Celju predstavil zaposlovanje invalidov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije se je odzval povabilu Regionalne gospodarske zbornice Celje in v torek, 14. februarja 2023, delodajalcem iz regije podrobno predstavil kvotni sistem in vzpodbude za zaposlovanje invalidov.

Na seminarju za delodajalce iz celjske regije sta sodelavki sklada, vodja Oddelka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov Aleksandra Kuhar in strokovna sodelavka Anja Pišek, predstavili kvotni sistem in pravice ter obveznosti delodajalcev in invalidov, ob tem pa tudi finančne vzpodbude, kot so nagrade za preseganje kvote, oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov zaradi preseganja kvote, subvencije plač invalidom, plačilo stroškov podpornih storitev, plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov. Opozorili sta na pogoje, roke, načine uveljavljanja, namensko porabo, organe, od katerih sklad pridobi podatke, presečne datume in drugo. Prikazali sta delovanje portala SVZI.net in predstavili, kje na spletni strani sklada lahko stranke najdejo vse potrebne informacije.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani