Zaposleni / Delodajalci / Novice / 21 Dec 2022

Skoraj 70.000 vključitev zaposlenih iz podjetij na programu KOC

Z 31. decembrom 2022 zaključujemo še enega od programov s katerim smo krepili kompetence zaposlenih v slovenskih podjetij v obdobju 2016–2022. S programom Kompetenčni centri za razvoj kadrov smo povezovali podjetja v partnerstva za razvoj kadrov ter usposabljali zaposlene v partnerskih podjetjih. Skupaj smo podprli 27 kompetenčnih centrov, kjer je bilo realizirali skoraj 70.000 vključitev. Vzporedno smo izvedli več kot 330 delavnic Kompetentne Slovenije, ki se jih je udeležilo več kot 6.500 udeležencev.

S programom KOC že več kot desetletje spodbujamo delodajalce, da z dodatnim vlaganjem v usposabljanja zaposlenih, spodbujanjem razvojnih sprememb v podjetjih ter krepitvijo mreženja in povezovanja podjetij prispevamo k dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in izboljšanju položaja zaposlenih na trgu dela.

Skrivnost uspeha je v partnerstvu in povezovanju podjetij, ki vodijo tudi v razvoj skupnih usposabljanj in izobraževanj, ki so bila prilagojena njihovim potrebam in so omogočala krepitev specifičnih kompetenc. Poleg tega so partnerstva izvedla še vrsto drugih aktivnosti, od promocije vseživljenjskega učenja, promocije programa KOC, sodelovanja z zunanjimi deležniki pri promociji podjetij in panog mladim do organizacije raznolikih usposabljanj.

Kompetenčni centri

V tej finančni perspektivi smo izvedli dva programa, in sicer:

  • KOC 2.0 (2016–2019)

Podprtih je bilo 17 kompetenčnih centrov, vanje je bilo vključenih preko 300 podjetij in realiziranih 35.758 vključitev zaposlenih v različne programe usposabljanj. Več …

  • KOC 3.0 (2019–2022)

Podprtih je bilo 10 kompetenčnih centrov, vanje je bilo vključenih 326 podjetij, od katerih je bilo 186 mikro, malih ali srednjih podjetij. Realiziranih je bilo 33.689 vključitev zaposlenih v različne programe usposabljanj. Več …

Kompetentna Slovenija

Znotraj projekta KOC smo organizirali tudi usposabljanja Kompetentne Slovenije. Usposabljanja so bila za udeležence brezplačna in so bila namenjena vsem, ki so se želeli dodatno usposabljati in krepiti svoje kompetence na področju vsakodnevnih službenih obveznosti podjetniškega udejstvovanja. Sodelovali smo s številnimi priznanimi strokovnjaki tako domačimi kot tudi tujimi s področja razvoja kadrov.

Od 2017-2022 smo izvedli več kot 330 delavnic, ki se jih je udeležilo 6.500 udeležencev. Med drugimi smo gostili tudi kar nekaj mednarodnih strokovnjakov: dr. Tim Elmor, Ryan Jenkins, dr. Mafred Spitzer, Wernerja Katzengruber, Ravi Chaudhry, dr. Danah Zohar, Lynne Elvins …

Promocijske aktivnosti programa

Tekom izvajanja so potekale tudi številne promocijske aktivnosti, izvedene so bile štiri konference, predstavili smo se tudi na številnih dogodkih sorodnih institucij in na sejmih. Nastala pa sta tudi zbornik in promocijski video.

Vabljeni k ogledu promocijskega videa, kjer so predstavljene izkušnje partnerskih podjetij s sodelovanjem v kompetenčnih centrih.


V zborniku pa so predstavljeni rezultati vseh 10 podprtih kompetenčnih centrov ter ostale aktivnosti na programu.


PRELISTAJTE ZBORNIK

Program je zagotovo presegel načrtovane cilje in je pripomogel k dvigu konkurenčnosti posameznih podjetij in gospodarstva.

Program KOC sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani