Novice / 24 Dec 2018

Sofinanciranje gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije namerava v letu 2019 objaviti javni razpis za sofinanciranje gostovanj slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, z začetkom med 1. 1. 2019 in 31. 12. 2019.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, za eno do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v Republiki Sloveniji.

Pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2019 do vključno 31. 12. 2019.

Na javnem razpisu bodo sredstva lahko pridobili:

  • visokošolski zavodi, ki se vodijo v evidenci visokošolskih zavodov in izvajajo javno veljavne študijske programe vpisane v evidenci visokošolskih zavodov, za sofinanciranje pedagoškega gostovanja;
  • raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), za gostovanje na raziskovalnem projektu ali programu, ki je že sprejet in je financiran iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske Unije, za sofinanciranje raziskovalnega gostovanja.

Izbran prijavitelj bo prejel sofinanciranje v višini 5.400 evrov mesečno za neposredne stroške gostujočega strokovnjaka za vsak dopolnjen mesec gostovanja v posameznem mesecu. V skupni odobreni znesek sofinanciranja so vključeni tudi enkratni povratni potni stroški glede na dejanske stroške, pri čemer se povrne le strošek do vrednosti cenovno najugodnejše možnosti potovanja.

Javni razpis, za katerega je predvidenih do 1.250.000 evrov, bo objavljen v letu 2019.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani