Novice / 24 Dec 2018

Sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije namerava v letu 2019 objaviti javni razpis za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini za leto 2019.

Na javnem razpisu bodo lahko sredstva pridobili študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova ta obisk vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva bo možno uveljavljati za študijske obiske, ki bodo potekali v obdobju od 1. 1. 2019 dalje, do vključno 31. 12. 2019.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih visokošolskih učiteljih in raziskovalcih, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali raziskovalnih organizacijah v tujini.

Za razpis je predvidenih do 100.000 evrov, sredstva pa bodo namenjena štipendiranju najmanj 3 do največ 10 dopolnjenih tednov študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini, v obdobju od 1. 1. 2019 do vključno 31. 12. 2019.

Sredstva se bodo dodelila za pokritje neposrednih stroškov študijskega oziroma znanstvenega obiska, in sicer:

  • za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
  • za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.

Javni razpis za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini bo objavljen v letu 2019.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani