Dijaki / Študenti / Zaposleni / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Posamezniki / Novice / 29 Mar 2019

Spodbude delodajalcem na področju razvoja kadrov in pomen vseživljenjskega učenja

V sredo, 27. marca 2019, je v Hotelu Radisson Blu Plaza v Ljubljani v organizaciji Centra za izobraževanje VD potekala konferenca Delovna razmerja v teoriji in praksi, na kateri je direktorica sklada Irena Kuntarič Hribar predstavila programe sklada s področja razvoja kadrov in možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za razvoj zaposlenih.

Spremenjene razmere v družbi na račun demografskih trendov in številnih drugih dejavnikov vplivajo na trg dela in delodajalcem prinašajo številne izzive. Programi so namenjeni podjetjem, zaposlenim in izobraževalnim institucijam, cilji pa so pridobivanje dodatnih kompetenc zaposlenih, povezovanje izobraževalnega sistema z gospodarstvom in povezovanje podjetij na področju vlaganja v znanje. Usmerjeni so v upravljanje s starejšimi zaposlenimi, dvig izobrazbene ravni, pridobivanje praktičnih izkušenj že v procesu izobraževanja in štipendiranje. Vseživljenjsko učenje je gonilo napredka tako posameznika kot družbe, zato si moramo skupaj prizadevati za napredek na tem področju.

Programe sofinancirata bodisi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bodisi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani