Zaposleni / Delodajalci / Novice / 29 Mar 2019

Spodbude za upravljanje s starejšimi zaposlenimi in razvoj njihovih kompetenc

V sredo, 27. marca 2019, je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani potekala Nacionalna konferenca 55+, namenjena predstavitvi ukrepov za povečanje stopnje delovne aktivnosti starejših v Sloveniji. Izpostavljeni so bili ključni elementi, ki omogočajo ohranjanje zaposlitev starejših in oblikovanje delovnih mest v skladu z njihovimi potrebami. Prikazane so bile uporabne rešitve za podjetja ter predstavljeni primeri dobrih praks.

Direktorica sklada Irena Kuntarič Hribar je predstavila spodbude za upravljanje s starejšimi zaposlenimi in razvoj njihovih kompetenc. Na področju razvoja kadrov sklad izvaja program Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI). Ta je, s pomočjo določenih aktivnosti in sofinanciranja podjetij (npr. izdelava strategij, usposabljanje starejših zaposlenih, pilotni projekti, cikli strokovnih delavnic ipd.), namenjen ozaveščanju delodajalcev in delavcev o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje, okrepitvi kompetenc in motiviranju starejših zaposlenih za podaljševanje delovne aktivnosti in odpravi negativnih stereotipov.

Prepoznavanju specifičnih kompetenc v vsestransko hitro razvijajoči se družbi ter povezovanju podjetij in usposabljanju zaposlenih je namenjen program Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC), preko katerega lahko podjetja prepoznajo tudi priložnosti za razvoj kompetenc svojih starejših zaposlenih. V prihodnosti bo nujno usposabljanje kadrov na področju digitalizacije. Digitalizacija je strateško področje razvoja podjetij, na katerega pa ključno vplivajo vodje podjetij. Transformacija podjetij vključuje vse vidike poslovanja, oddelke podjetij in vse zaposlene, ravno zato je ključno prepoznavanje kompetenc prihodnosti.

Programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) in Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 2.0) sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani