Dijaki / Izobraževalne ustanove / Novice / 08 Apr 2021

Spodbujanje nadarjenih v ustvarjalnost in inovativnost

Vsestranski razvoj talentov je nosilni steber naše prihodnosti, človeškega razvoja in napredka na številnih področjih. Tega se zaveda tudi UMMI, Zavod za izobraževanje Koper, ki s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem pripravlja srečanje nadarjenih in njihovih učiteljev.

Srečanje z naslovom Spodbujanje nadarjenih v ustvarjalnost in inovativnost, ki bo potekalo od 20. do 22. oktobra 2021 v Adriji Ankaran in ga je podprl Javni štipendijski, razvojni, invalidski, preživninski sklad RS, je namenjeno učencem 9. razreda osnovne šole, vsem dijakom ter njihovim mentorjem in pedagoškim delavcem, ki delajo z nadarjenimi. Prijavijo se lahko tako učitelji z učenci oz. dijaki, prijavo pa lahko za svoje otroke oddajo tudi starši. Rok prijave je 31. maj 2021.

Delo z nadarjenimi v vzgojno-izobraževalnem procesu je opredeljeno v slovenski zakonodaji in drugih podlagah za obogatitvene programe in dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki pa so dokaj skope. Ker je v Sloveniji veliko šol, ki inovativno in predvsem samoiniciativno posegajo v ta proces, obstaja veliko različnih dobrih praks pri delu z nadarjenimi.

S projektom želijo organizatorji ozavestiti in implementirati oziroma širiti primere dobre prakse med vsemi šolami ter mentorji v Sloveniji. Povezali se bodo tudi z Univerzo iz Kentuckyju (ZDA), ki že vrsto let izvaja tabore za nadarjene in izobraževanja za njihove mentorje, ameriškim profesorjem Diegom Klabjanom z Univerze Northwestern (ZDA) ter ameriškim znanstvenikom Anžetom Slosarjem, ki dela v Brookhaven National Laboratoy (ZDA) in je bil udeleženec UMMI tabora kot učenec in kasneje kot mentor.

Na srečanju bodo udeleženci raziskovali uveljavljene dobre prakse, ki jih izvajajo različne institucije oz. mentorji. Organizirane bodo aktivne delavnice, ogledi slovenske obale, pogovori z umetniki in raziskovalci, srečanje z ameriškimi partnerji, dogodek pa se bo zaključil s strokovnim posvetom in racionalizacijo vsebin javnosti.

Gre za pomembno socialno integracijo nadarjenih in talentiranih ter zadovoljevanje njihovih temeljnih intelektualnih, socialnih in emocionalnih potreb.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani