Zaposleni / Delodajalci / Novice / 08 Sep 2020

Sprememba javnega razpisa - Pilotni projekti ASI

V javnem razpisu »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 116/2020 dne 28. 8. 2020, je prišlo do spremembe datuma odpiranja vlog ter pogoja za kandidiranje svetovalnega partnerja.

Z namenom razširitve pogojev za kandidiranje je prišlo do spremembe v poglavju 5 »Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu«, kjer se je dodal pogoj, da je dodatni svetovalni projektni partner pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Sprememba je tudi v podpoglavju 20.1 »Odpiranje vlog in obveščanje«, kjer se je popravil datum odpiranja vlog in sicer se bo odpiranje vlog začelo 2. 10. 2020 ob 9.00 na sedežu sklada, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Spremenjena razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani sklada in v Uradnem listu RS, št. 119/2020 z dne 7. 9. 2020..


Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enakem možnosti.

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani