Delodajalci / Posamezniki / Novice / 07 Feb 2022

Sprememba sklepa o cenah storitev zaposlitvene rehabilitacije in podpornih storitvah - nova cena ure podpornih storitev po ZZRZI

Od 1. januarja 2022 velja nov sklep o cenah storitev zaposlitvene rehabilitacije in podpornih storitvah. Ta med drugim določa tudi novo, višjo ceno ure podpornih storitev za zaposlenega invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Tako od 1. januarja 2022 znaša cena ene ure podpornih storitev 10,80 EUR. Stranke sklada obveščamo, da lahko slednje upoštevajo pri zahtevkih za izplačilo podpornih storitev, ki so opravljene od vključno 1. 1. 2022. Nov sklep je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Invalidi/Sklep-o-cenah-storitev-ZR-in-PS_16.12.2021.pdf.


Morebitna vprašanja v zvezi z navedeno spremembo plačila stroškov podpornih storitev lahko stranke naslovijo na srsvzi-info@jps-rs.si.Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani