Posamezniki / Novice / 01 Sep 2021

Srečanje institucij vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike

Sklad je v četrtek, 26. avgusta 2021, organiziral 8. srečanje sorodnih institucij, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike v okviru projekta Tehnična podpora (TP). Tema tokratnega srečanja je bila vloga Tehnične podpore pri doseganju ciljev kohezijske politike ter možnosti organiziranja v večletnem finančnem okvirju 2021- 2027.

Srečanja so se udeležili predstavniki izvajalskih organov, sklada in Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, posredniških organov, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za delov, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter predstavnika organa upravljanja, Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Pogovor je tekel o vlogah in tudi dosežkih posameznih udeležencev, ki so vpeti v izvajanje kohezijske politike. Ob zaključku je tekla razprava o možnostih organiziranja sistema tehnične pomoči v novem večletnem finančnem okviru 2021-2027.

Srečanje je potekalo v okviru projekta Tehnična podpora KS – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije – operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Projekt sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada.Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani