Izobraževalne ustanove / Posamezniki / Novice / 22 Nov 2019

Srednješolsko izobrazbo dvigujemo tudi jeseni

V jesenskem obdobju smo ugodili sofinanciranje šolnin 195 posameznikom za dvig izobrazbene ravni, prekvalifikacijo, opravljanje mojstrskega, poslovodskega ali delovodskega izpita.

Vseživljenjsko učenje ima v današnjem času izreden pomen, saj poveča in izboljša zaposljivost ali pa omogoči spremembo poklicne poti. Na skladu v okviru programa Dvig izobrazbene ravni sofinanciramo šolnino za pridobitev srednješolske izobrazbe ali mojstrskega, poslovodskega ali delovodskega izpita.

V zadnjih dveh mesecih je strokovna komisija, v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni, izvedla dva postopka odpiranj vlog, kjer je ugodila 195 vlogam prijaviteljev, ki ustrezajo pogojem razpisa in jim dodelila 325.466,60 EUR sredstev.

Od pričetka javnega razpisa v letu 2017 je strokovna komisija ugodila že 2.377 vlogam prijaviteljev in jim dodelila 3.800.704,96 EUR sredstev.

Na javnem razpisu ostaja na razpolago še dobrih 700.000,00 EUR. Naslednje odpiranje se zaključi 9. 12. 2019.

Za nami je izobraževanje dostopnejše!

Več

Programa PKP sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani