Zaposleni / Delodajalci / Posamezniki / Novice / 17 Oct 2019

Ste pred izgubo zaposlitve? Z novimi znanji in kompetencami do sprememb.

Že sama sprememba delovnega okolja zaseda visoko mesto na lestvici stresnih situacij, ko pa se zaradi različnih razlogov znajdemo pred izgubo zaposlitve, je stiska zagotovo še večja. Da bi v takšnem položaju lažje prešli v novo zaposlitev ali ohranili delovno mesto, je letos sklad v okviru programa Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN) objavil javni razpis, namenjen spodbujanju vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma je njihova zaposlitev ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

Aktivnosti, ki jih izvajata dve projektni partnerstvi, so za udeležence brezplačne. Namenjene so tistim, ki so prejeli redno odpoved zaposlitve, v času trajanja odpovednega roka, osebam, za katere je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno, osebam, ki so zaposlene za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece, ter osebam, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi organizacijskih ali tehnoloških sprememb poslovnega procesa in ki potrebujejo dodatna znanja/kompetence, karierni razvoj za ohranitev zaposlitve ali učinkovitejši nastop na trgu dela.

Avtor fotografije: INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d.o.o., Velenje

S projektom želijo udeležence spodbuditi k aktivnemu načrtovanju ter razvoju lastnih karier glede na potrebe delodajalcev in trga dela. Ob tem bodo razvijali veščine in tehnike, ki jim bodo olajšale upravljanje sprememb, s katerimi se spoprijemajo na delovnih mestih, ter razvijali kompetence, ki jih potrebujejo pri delu. Tako se bo povečala njihova zaposljivost, zmanjšalo pa se bo tveganje prehoda v brezposelnost. Marta Turk iz Zavoda Meta, ki je projektni partner, je povedala, da so pričakovanja vključenih oseb odvisna tudi od njihovih dozdajšnjih delovnih izkušenj in trajanja predhodne zaposlitve: "Nekateri želijo čim prej najti novo službo in ne razmišljajo o tem, da bi izkoristili priložnost ter pridobivali nova znanja. Z njimi delamo bolj poglobljeno in usmerjeno, hkrati pa jim pomagamo pri razvijanju veščin, kako iskati zaposlitev. Drugi so spet navdušeni, da imajo priložnost izbrati usposabljanja za veščine in znanja, za katera se sicer ne bi mogli odločiti, če bi bila plačljiva. Številne zanima možnost samozaposlitve, vendar nimajo izkušenj v podjetništvu, veliko pa je tudi starejših, ki imajo slabo samopodobo, saj so bili pri delodajalcih velikokrat zavrnjeni."

Projektni partnerstvi sodelujeta tudi z območnimi službami zavoda RS za zaposlovanje in njegovimi kariernimi središči, zelo pomembno pa je sodelovanje s podjetji oziroma delodajalci. Vsem, ki so pred izgubo zaposlitve in se želijo vključiti v projekt, so okviru razvoja kariere na voljo informiranja, motivacijske delavnice in individualna svetovanja, v okviru razvoja kompetenc pa se vključene osebe udeležijo usposabljanj, za katera se same odločijo in za katera menijo, da bodo pripomogla k novi zaposlitvi ali prezaposlitvi na drugo delovno mesto. "Ljudem to predstavlja most do razvoja in napredovanja v karieri. Največjo prednost projekta vidijo v možnosti izbire vsebin za vsakega udeleženca posebej, saj je po njihovem mnenju zastavljen tako, da v ospredje postavlja udeleženca kot posameznika in se osredotoča na njegove lastne interese in potrebe," ugotavlja Viktorija Zanoškar iz organizacije INVEL, inkubator za razvoj podjetništva, d.o.o. S sodelavci opaža, da so udeleženci izredno motivirani in navdušeni nad priložnostjo, da se lahko ne glede na starostno skupino in izobrazbo karierno izpopolnjujejo in izobražujejo.

Tisti, ki se vključujejo v aktivnosti projekta, prinašajo s seboj različne zgodbe, imajo različne poklicne kariere in različno število let zaposlitve za seboj. Kljub položaju, v katerem so se znašli, torej pred izgubo zaposlitve, pa je pomembno, da v sebi najdejo željo po pridobivanju novih znanj in kompetenc. Marsikdo pa prepozna tudi priložnost, da se ustavi in razmisli, ali bi morda svojo poklicno kariero nadaljeval drugače in pridobil nova znanja ter kompetence za nadaljnjo poklicno pot. To se je zgodilo tudi 58-letni udeleženki, ki je po več kot 30 letih zaradi prevzema podjetja izgubila zaposlitev, pojasnjuje Klara Zavrl iz Competa, kadrovske storitve, d.o.o., ki je tudi partner v projektu: "Prepričana je bila, da je najti novo službo pri njenih letih zanjo misija nemogoče. Z vključitvijo v projekt pa je pridobila samozavest, prišla do novih spoznanj o sebi, na novo odkrila pozabljene interese in se odločila, da jim sledi. Skupaj smo pripravili načrt, kako se bo tega lotila, in trenutno je v procesu poklicne prekvalifikacije. Ljudi, ki verjamejo, da so prestari, da bi našli novo službo, in prehitro obupajo, je ogromno." A prepričanja, ki jih človek goji o sebi, lahko pogosto postanejo samouresničujoče se prerokbe. Tudi to je ena od stvari, ki jih naslavljajo na delavnicah v projektu, namenjenem razvoju kariere in izvajanju aktivnosti za razvoj kompetenc.

Izvajalci aktivnosti so povedali, da se vložen trud in čas zagotovo obrestujeta, saj ob koncu vključitve vidijo konkretne spremembe in napredek pri posameznikih. Ker je vsak človek zgodba zase, so veseli, ko najdejo skupne cilje in skupaj z njimi začrtajo pot, kako jih doseči. V organizacijah, vključenih v projekt in na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS si želijo čim več uspešnih vključitev v izvajanje aktivnosti, zadovoljnih udeležencev in uspešnih zaključkov.

Če ste pred izgubo zaposlitve ter bi se želeli vključiti v brezplačno svetovanje in aktivnosti programa SPIN, lahko dodatne informacije dobite na spletni strani sklada ali po telefonu 030 756 725 (kohezijska regija Zahodna Slovenija) oziroma 064 250 056 (kohezijska regija Vzhodna Slovenija).

Program sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani