Zaposleni / Posamezniki / Novice / 24 Apr 2020

Ste pred izgubo zaposlitve?

Z novimi znanji in kompetencami do sprememb.

Že sama sprememba delovnega okolja zaseda visoko mesto na lestvici stresnih situacij, ko pa se zaradi različnih razlogov znajdemo pred izgubo zaposlitve, je stiska zagotovo še večja. Da bi v takšnem položaju lažje prešli v novo zaposlitev ali ohranili delovno mesto, izvaja sklad program SPIN (Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela), kjer lahko brezplačno pridobite nova znanja in okrepite kompetence, ki jih potrebujete.

Aktivnosti, ki jih izvajata dve projektni partnerstvi, so za udeležence brezplačne.

Namenjene so tistim, ki so prejeli redno odpoved zaposlitve, v času trajanja odpovednega roka, osebam, za katere je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno, osebam, ki so zaposlene za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece, ter osebam, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi organizacijskih ali tehnoloških sprememb poslovnega procesa in ki potrebujejo dodatna znanja/kompetence, karierni razvoj za ohranitev zaposlitve ali učinkovitejši nastop na trgu dela.

S projektom SPIN spodbujamo udeležence k aktivnemu načrtovanju ter razvoju lastnih karier glede na potrebe delodajalcev in trga dela. Ob tem bodo razvijali tudi veščine in tehnike, ki jim bodo olajšale upravljanje sprememb, s katerimi se spoprijemajo na delovnih mestih, ter razvijali kompetence, ki jih potrebujejo pri delu.

Če ste pred izgubo zaposlitve ter bi se želeli vključiti v brezplačno svetovanje in aktivnosti programa SPIN, lahko dodatne informacije dobite na spletni strani sklada ali po telefonu 030 756 725 (kohezijska regija Zahodna Slovenija) oziroma 064 250 056 (kohezijska regija Vzhodna Slovenija).

Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani