Zaposleni / Posamezniki / Novice / 04 Oct 2021

Ste pred izgubo zaposlitve? Z novimi znanji in kompetencami do sprememb

Že sama sprememba delovnega okolja zaseda visoko mesto na lestvici stresnih dogodkov, ko pa se zaradi različnih razlogov znajdemo pred izgubo zaposlitve, je stiska zagotovo še večja. Da bi lažje prešli v novo zaposlitev ali ohranili trenutno, sklad izvaja program SPIN - Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Pridružite se številnim brezplačnim delavnicam in si okrepite kompetence, da ohranite ali najdete novo zaposlitev.

V zadnjem obdobju smo priča številnim spremembam na trgu dela v vsej Sloveniji. Turbulentno okolje zahteva od zaposlenih vedno več prilagajanja ter nenehnega nadgrajevanja veščin in znanj. Tudi v prihajajočem obdobju lahko pričakujemo spremembe, povezane s preobrazbo obstoječih delovnih mest, ki bodo posledica prestrukturiranja, kar zahteva še več vlaganja v kadre in vseživljenjsko učenje zaposlenih.

Program SPIN zaposlenim pomaga pri ohranitvi zaposlitve, če je njihova zaposlitev ogrožena zaradi organizacijskih ali tehnoloških sprememb poslovnega procesa, ali pri hitrejšem prehodu v novo zaposlitev. Programu se lahko pridružijo tudi tisti, ki so prejeli redno odpoved zaposlitve, v času trajanja odpovednega roka, ter osebe, ki so zaposlene za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece.

Program SPIN je prvi tovrstni projekt, ki je odprt glede ciljnih skupin (brez omejitev glede starosti in izobrazbe). Skozi projektne aktivnosti omogočamo zaposlenim brezplačno celovito karierno asistenco z izdelavo individualnega kariernega načrta in do sto ur usposabljanj za večjo konkurenčnost na trgu dela.

Vse aktivnosti projekta SPIN izvajata dve projektni partnerstvi, vse aktivnosti so za vključene v program brezplačne. Sofinancirata jih Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projektne aktivnosti ponujajo zaposlenim vrhunsko priložnost za razvijanje veščin in kompetenc prihodnosti, ki povečujejo zaposljivost in uspešnost zasedbe novih delovnih mest. Vsebinski sklopi, moduli, se ustrezno prilagodijo in dopolnijo glede na zaznane potrebe udeležencev. Izvajajo se tako v fizični kot v spletni obliki.

Projekt SPIN se izvaja na več kot 65 lokacijah po vsej Sloveniji. Ekipo sestavlja več kot 30 strokovnjakov znotraj obeh partnerstev, pri izvajanju aktivnosti za razvoj kompetenc pa sodeluje več kot 70 vrhunskih predavateljev. Vsebine usposabljanj se prilagajajo potrebam udeležencev. Največje potrebe so po usposabljanjih za tuje jezike (predvsem angleščina in nemščina), računalniških in digitalnih znanjih (programi MS Office – osnovni, napredni, ekspertni, Photoshop, WordPress, Googlova orodja, SEO), socialnih kompetencah (poslovna komunikacija, komunikacija z delodajalci, komunikacija s težavnimi strankami, programi vodenja, mentorstva, čustvena inteligenca idr.) in delovno specifičnih kompetencah.

S programom želimo udeležence spodbuditi k aktivnemu načrtovanju ter razvoju lastnih karier glede na potrebe delodajalcev in trga dela. Ob tem bodo razvijali veščine in tehnike, ki jim bodo olajšale upravljanje s spremembami, s katerimi se spoprijemajo na delovnih mestih, ter razvijali kompetence, ki jih potrebujejo pri delu. Tako se bo povečala njihova zaposljivost, zmanjšalo pa se bo tveganje prehoda v brezposelnost.

Projektni partnerstvi sodelujeta tudi z območnimi službami zavoda za zaposlovanje in njegovimi kariernimi središči, zelo pomembno pa je sodelovanje s podjetji oziroma delodajalci. Za vse, ki so pred izgubo zaposlitve in se želijo vključiti v projekt, so v okviru razvoja kariere na voljo informiranja, motivacijske delavnice in individualna svetovanja, v okviru razvoja kompetenc pa se vključene osebe udeležijo usposabljanj, za katera se same odločijo in za katera menijo, da bodo pripomogla k novi zaposlitvi ali prezaposlitvi na drugo delovno mesto.

V projekt SPIN se je tako do konca avgusta vključilo že 2.315 oseb. Tisti, ki se vključujejo v aktivnosti projekta, prinašajo s seboj različne zgodbe, imajo različne poklicne kariere in različno število let zaposlitve za seboj. Kljub položaju, v katerem so se znašli, torej pred izgubo zaposlitve, pa je pomembno, da v sebi najdejo željo po pridobivanju novih znanj in kompetenc. Marsikdo pa prepozna tudi priložnost, da se ustavi in razmisli, ali bi morda svojo poklicno kariero nadaljeval drugače ter pridobil nova znanja in kompetence za nadaljnjo poklicno pot.

Izvajalci aktivnosti so povedali, da se vložen trud in čas zagotovo obrestujeta, saj ob koncu vključitve vidijo konkretne spremembe in napredek pri posameznikih. Ker je vsak človek zgodba zase, so veseli, ko najdejo skupne cilje in skupaj z njimi začrtajo pot, kako jih doseči. V organizacijah, vključenih v projekt, in na Javnem štipendijskem, razvojnem, preživninskem in invalidskem skladu RS si želijo čim več uspešnih vključitev v izvajanje aktivnosti, zadovoljnih udeležencev in uspešnih zaključkov.

Če ste pred izgubo zaposlitve in bi se želeli vključiti v brezplačno svetovanje in aktivnosti programa SPIN, lahko dodatne informacije dobite na spletni strani sklada ali po telefonu na številki 030 756 725 (kohezijska regija Zahodna Slovenija) oziroma 041 666 939 (kohezijska regija Vzhodna Slovenija).

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani