Dijaki / Študenti / Novice / 07 Nov 2022

Štipendije za opravljanje poklica v zdravstveni dejavnosti

Z Zakonom o spremembi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-B, Ur. l. RS, št. 132/2022) se spreminja 19. člen, ki ureja štipendiranje dijakov in študentov, ki se izobražujejo za opravljanje poklica v zdravstveni dejavnosti. Sklad bo izvajalec ukrepa, vendar v tem trenutku še ne razpolaga z informacijami o vrsti štipendije in merilih za dodelitev, kot tudi ne o tem, kdaj bo dejansko objavljen prvi razpis.

Kot je navedeno v noveli zakona (ZNUPZ), poklice, za katere se namenijo sredstva za štipendije, in število štipendij za posamezni poklic za posamezno območje Republike Slovenije najpozneje do 30. junija za naslednje šolsko leto določi minister, pristojen za zdravje, pri čemer upošteva potrebe prebivalcev, mrežo javne zdravstvene službe in podatke iz registra zdravstvenih delavcev. Na podlagi tega predvidevamo, da bo javni razpis za štipendije objavljen za naslednje šolsko/študijsko leto 2023/2024. Na sklad se obrača vse več zainteresiranih, vendar sklad zaenkrat nima informacij, za katere poklice se bo podeljevala štipendija in kakšni bodo postopek, pogoji ter merila. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je izvajalec navedenega ukrepa, same pogoje pa določi ministrstvo za zdravje. Novela ZNUPZ sicer določa, da se v postopku izbire upošteva povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne oziroma srednje šole oziroma dosežena ocena na maturi. Z javnim razpisom pa se lahko določijo tudi posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za pridobitev štipendije.

Vsem zainteresiranim priporočamo, da spremljajo spletno stan sklada ali se prijavijo na skladove e-novice. O vseh novostih vas bomo obvestili.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani