Zaposleni / Delodajalci / Novice / 30 Nov 2021

Stopimo v čevlje našega uporabnika

V okviru delavnice Kompetentne Slovenije smo udeležencem ponudili agilna orodja in tehnike za vzpostavitev in vzdrževanja agilnih ekip znotraj podjetij in predvsem agilnega HR.

Management, kot ga danes poznamo, je bil izumljen med 1890 in 1915, sta uvodoma povedala Voranc Kutnik in Urša Svetelj, ko sta nagovorila udeležence delavnice Agilni HR. Ker paradigma managementa v tradicionalnih organizacijah ni več našla hitrih odgovorov na vse bolj spreminjajoče se okolje, tudi imenovano VUCA okolje (volatility - nestanovitnost izzivov, uncertainty - negotovost rezultatov, complexity - zapletenost deležnikov in ambiguity - nejasnost), se je začela agilna transformacija iz managementa in upravljanja z ljudmi v vodenje in ustvarjanje sprememb. Agilna transformacija ni nič drugega kot sprememba miselnosti organizacije iz toge v bolj prožno miselnost.

Udeleženci so na delavnici spoznali nekatera orodja, ki podpirajo agilno delovanje organizacij (Slack, Trello, I Done This) in spoznali le nekaj od množičnih agilnih metod (Scrum, kanban). Razmišljali so tudi o psihološki varnosti v njihovem podjetju, ki je predpogoj za dobro delovanje agilne organizacije. Kot sta poudarila predavatelja lahko o psihološki varnosti govorimo šele, ko so izpolnjene štirje stopnje varnosti, in sicer: (a) smo sprejeti, (b) se lahko učimo in napredujemo, (c) lahko prispevamo in (č) se lahko ne strinjamo s statusom quo.

Vir: CorpoHub d.o.o.


Udeleženci so spoznali tudi različna orodja za vzpostavljanje agilnih ekip znotraj podjetij in vzpostavitev kulture učenja. Eno takšnih orodij sta matrika kompetenc in kanvas matrika, ki nam služi, da procese usmerimo na potrošnika, in da stopimo v čevlje našega uporabnika (npr. zaposlitvenega kandidata). Pri tem si pomagamo npr. z uporabniškimi zgodbami, zadevo torej pogledamo tudi z drugega zornega kota, ne gledamo samo iz svojega zornega kota. Spoznali smo še nekaj drugih zelo uporabnih orodij, kot so npr. sedem nivojev delegiranja (delegation boarder) ter retrospektivo. Pri slednji gre za enega izmed dogodkov v Scrumu, lahko pa se retrospektive lotimo tudi, če ne prakticiramo Scruma. Na delavnici pa smo prakticirali tudi eno izmed orodij, to so pohvalnice.

Kaj bodo udeleženci že jutri prenesli v svoja podjetja, kaj bodo opustili in s čim bodo nadaljevali, pa so zapisali na delavniško kanban tablo.

NAPOVEDNIK OSTALIH DELAVNIC

Delavnice sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani