Novice / 27 Oct 2017

Strateška razvojno-inovacijska partnerstva in Kompetenčni centri za razvoj kadrov: odslej z roko v roki

23. oktobra je v Ljubljani potekal dogodek, kjer so se štiri javne institucije, med njimi tudi sklad, srečale s ciljem, da je potrebno okrepiti sodelovanje med Strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP) in Kompetenčnimi centri za razvoj kadrov (KOC) ter kakovost upravljanja partnerstev skozi razvoj znanj upravljavcev in vodij.

Sedem interdisciplinarnih omizij, organiziranih po domenah S4 je v ponedeljek, 23. oktobra, razpravljalo o tem, kako uspešno voditi partnerstva SRIP&KOC. V razpravi so prepoznali komplementarna področja in skupne interese, na katerih bodo v prihodnje lahko gradili svoje sodelovanje.

Dogodek so skupaj organizirali in izvedli Služba Vlade za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, kar je bilo s strani udeležencev – vseh SRIP&KOC, posebej izpostavljeno kot primer dobre prakse, ki bi ji veljalo slediti tudi drugje.

Več o poteku dogodka in zaključkih, si lahko preberete tukaj.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani