Zaposleni / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Novice / 17 Dec 2020

Timski pristop pri spodbujanju sodelovalnega učenja

V sklopu programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) so študenti Pedagoške fakultete pripravili projekt Timski pristop pri spodbujanju sodelovalnega učenja in vrstniške učne pomoči. Z njim so želeli ozavestiti pomen vrstniške pomoči in sodelovalnega učenja v procesu sistematičnega razvijanja različnih socialnih in sodelovalnih spretnosti ter prevzemanja odgovornosti učencev za lastno učenje in njegove rezultate.

Izvajanje projekta je temeljilo na timskem pristopu izvajalcev projekta med študentkami različnih smeri študija in pedagoškima mentoricama s Pedagoške fakultete UL ter strokovno mentorico in učitelji s partnerske inštitucije, OŠ Franceta Bevka Ljubljana.

Cilj projekta je bil zasnovati, izvajati in evalvirati program sistematičnega timskega spodbujanja in razvijanja sodelovalnih in drugih socialnih spretnosti ter uravnavanja lastnega učenja v smeri opolnomočenja vključenih učencev, da bodo ti lažje napredovali na socialnem, motivacijskem in učnem področju. Zaradi epidemije Covid-19 in zaprtja šol spomladi 2020 so namesto prvotno načrtovanega programa vse aktivnosti zasnovali na način, da jih je bilo možno izvajati na daljavo: starši doma z otroki, učitelji z učenci med šolanjem na daljavo ali starejši učenci samostojno.

Aktivnosti so namenjene celotni osnovnošolski populaciji in segajo na različna predmetna področja. V času zaprtja šol so aktivnosti ponudili v uporabo partnerski inštituciji prek spletne strani, ki so jo izdelali v ta namen: http://sipkprojektpef2020.splet.arnes.si/.

Pripravili so tudi zgibanki za učence in starše, v katerih so obema ciljnima skupinama predstavili sodelovalno učenje, njegove prednosti in usmeritve za uporabo tega pristopa. Za učitelje pa so poleg predstavitve sodelovalnega učenja pripravili tudi obsežno gradivo z utemeljitvami sodelovalnega učenja in vsemi zbranimi aktivnostmi, ki so jih pripravili v okviru projekta. S pripravljenimi gradivi so uspeli ozavestiti učitelje, učence in starše o pomembnosti sodelovalnega učenja in vrstniške pomoči.

Čeprav jim je epidemiološka situacija onemogočila, da bi večino aktivnosti izvedli neposredno v lokalnem okolju na partnerski inštituciji, je večina srečanj projektnega tima in ožjih timov potekala na daljavo, so sodelujoče študentke v projektu razvijale številne kompetence, ki jih pred pojavom epidemije nismo mogli predvideti, npr. kompetenco poučevanja na daljavo in obvladovanje IKT v pedagoškem procesu.

Sodelujoči v projektu, zlasti študentke, so v okviru projekta razvijali spretnosti timskega dela, profesionalnega reflektiranja, ustvarjalnega timskega in individualnega načrtovanja, fleksibilnega prilagajanja in komunikacije.

Vabljeni k ogledu tudi preostalih projektov.

Program ŠIPK sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani