Zaposleni / Delodajalci / Novice / 05 Jun 2024

Tudi z izvajanjem skladovih programov smo pripomogli k uspešni izvedbi Evropske kohezijske politike 2014-2020

V maju 2024 je potekala slovesnost ob zaključku Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. V obdobju 2014-2020 je bilo v Sloveniji s kohezijskimi sredstvi izpeljanih več kot 9.000 projektov, v skupni vrednosti 3,34 milijarde EUR. K tem rezultatom je pripomogel tudi sklad, ki je v tem obdobju uspešno izvedel 9 evropsko podrtih programov in preko različnih izobraževanj in usposabljanj okrepil kompetence preko 140.000 ljudem. Ob tej priložnosti je nastala tudi zaključna publikacija, kjer je kot primer dobre zgodbe predstavljen skladov program ASI.

Minister Jevšek je v nagovoru na zaključni slovesnosti poudaril, da je Slovenija uspešno izkoristila vsa razpoložljiva kohezijska sredstva, s katerimi se je izboljšala infrastruktura, spodbudilo inovacije ter ustvarilo nova delovna mesta v številnih regijah po Sloveniji. Več informacij o zaključni slovesnosti.

Ob zaključku perspektive je nastala tudi zaključna publikacija Evropska kohezijska politika 2014-2020, kjer so predstavljeni ključni dosežki in posamezne dobre zgodbe. Zelo ponosni smo, da je za predstavitev prednostne osi 8 (Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile) izbran skladov projekt ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile. S projektom ASI smo krepili in razvijali kompetence več kot 18.000 starejšim zaposlenim v podjetjih. Projekt se je odzval na izzive povezane z demografskimi trendi in staranjem prebivalstva, ki so v Sloveniji privedli do zmanjšanja delovno sposobnega prebivalstva in nizke stopnje zaposlenosti starejših.

Vabljeni k ogledu zaključne publikacije, v kateri so predstavljeni ključni dosežki in posamezne dobre zgodbe, več informacij o projektu ASI pa najdete na strani 22.

Evropsko podprti programi, ki smo jih izvajali na skladu, krepijo kompetence mladih za izboljšanje njihove praktične usposobljenosti in spodbujajo vlaganja v zaposlene v podjetjih ter tudi v posameznike.

V obdobju 2014–2020 smo v različne usposabljanja in izobraževanja vključili preko 140.000 ljudi in sicer:

 • 3.564 dijakov v program štipendije za deficitarne poklice,
 • 25.854 dijakov, vajencev in študentov v program praktičnega usposabljanja mladih,
 • 3.379 študentov, 467 pedagoških mentorjev, 423 strokovnih sodelavcev in 171 podpornega strokovnega osebja v program Študentski inovativni projekti za družbeno korist,
 • 4.243 študentov, 1130 pedagoških mentorjev oziroma koordinatorjev ter 810 predstavnikov gospodarstva ali družbenega okolja v program Po kreativni poti do znanja,
 • 1.796 posameznikov v program Neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih,
 • 2.935 odraslih pri pridobivanju srednješolske izobrazbe,
 • 3.511 oseb vključenih v program SPIN, v usposabljanja s katerimi se prepreči izgubo zaposlitve,
 • skoraj 18.000 starejših zaposlenih je okrepilo in razvijalo kompetence v sklopu projekta ASI,
 • izučili smo 130 glasnikov in glasnic razvoja starejših zaposlenih,
 • 6.500 posameznikom smo okrepili kompetence z udeležbo na usposabljanjih Kompetentne Slovenije,
 • okrepili kompetence skoraj 70.000 zaposlenih v 27 podprtih kompetenčnih centrih.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani